Liberalen keren zich tegen WWZ

0

De VVD wil het voor werkgevers weer mogelijk maken om tijdelijke contracten meer dan twee keer te verlengen en tijdelijke contracten van langere duur aan te bieden. Ook werkgeversorganisatie MKB Nederland keert zich tegen het huidige arbeidsmarktbeleid.

Dat blijkt uit het verkiezingsprogramma dat de partij vorige week lanceerde.

Flexcontract
Het flexibele contract ‘moet zekerder worden’ schrijft de VVD. Werkgevers zouden niet gedwongen moeten worden afscheid te nemen van werknemers omdat ze geen nieuw tijdelijk contract mogen aanbieden. Doordat het aantrekkelijker wordt om tijdelijke contracten aan te bieden zouden werknemers sneller een vaste baan kunnen krijgen, stelt de partij. Hiermee lijkt de VVD de vorig jaar ingevoerde en veel bekritiseerde Wet werk en zekerheid van coalitiegenoot PvdA (minister Asscher, Sociale Zaken en Werkgelegenheid) op de schop te willen nemen.

Cao’s
Als het aan de VVD ligt zouden cao’s bovendien niet meer algemeen verbinden verklaard moeten worden. Dit zou werknemers de gelegenheid geven om zelf afspraken te maken over hun contract en zou het opzeggen van het contract eenvoudiger en minder duur maken.

Loondoorbetaling bij ziekte
Ook wil de partij loondoorbetaling bij ziekte voor kleine bedrijven (tot 25 werknemers) verkorten naar één jaar. Het tweede jaar zou betaald moeten worden door de overheid. Overigens vindt MKB Nederland-voorzitter Michaël van Straalen dat nog lang niet ver genoeg gaan. ‘Er moet een einde komen aan de twee jaar loondoorbetaling bij ziekte. Drie maanden is genoeg en dan zou er daarna een gemeenschappelijke regeling moeten zijn om de kosten te betalen’, zo stelde Van Straalen gisteren op een ondernemerscongres in Den Haag.

D66: flex minder flexibel geworden
Al eerder gaf D66 in haar verkiezingsprogramma te kennen dat het de Wet werk en zekerheid ingrijpend wil veranderen. ‘Met de Wet werk en zekerheid is flex weliswaar minder flexibel geworden, maar het beoogde naar elkaar toe groeien van vast en flexibel vindt niet plaats,’ stelt de partij. D66 wil daarom naar één type contract, het contract voor onbepaalde tijd. Om dat te bereiken moeten ontslagprocedures korter en minder duur worden.
Van Straalen is het met dat laatste in ieder geval eens. ‘Ik denk dat veel ondernemers hun werknemers graag een vaste baan aanbieden, maar dan moet dat wel op een heel andere manier worden vormgegeven dan nu het geval is.’ De MKB Nederland-voorzitter doelt daarbij op de ingewikkelde procedures, ontslagregelingen en hoge werkgeverslasten.

MKB Nederland: tweedeling arbeidsmarkt
Ook van werkgeverskant wordt gesteld dat het beoogde effect van de Wet werk en zekerheid – terugdringen flex-, meer vaste contracten – niet wordt bereikt. Van Straalen constateert een groeiende tweedeling op de arbeidsmarkt tussen werknemers met een vast contract en flexwerkers. ‘Aan de ene kant heb je werknemers met heel veel rechten en aan de andere kant heb je flexwerkers en zzp’ers die zichzelf moeten redden. Dat kan niet. Dat geeft onrust en onzekerheid.’ Volgens Van Straalen moet een nieuw kabinet ‘orde op zaken gaan stellen’.

Transitievergoeding
De opbouw van transitievergoeding zou volgens D66 bij indiensttreding direct moeten ingaan, maar daar tegenover staat dat de partij de extra hoge vergoeding na tien jaar werkverband wil afschaffen. Bovendien wil D66 dat er een eis komt waarin staat dat de vergoeding daadwerkelijk gebruikt wordt in de zoektocht naar een nieuwe baan. Tenslotte zou het afspiegelingsbeginsel bij collectief ontslag aangepast moeten worden zodat er per leeftijdscohort gekeken mag worden wie de beste prestaties levert, in plaats naar wie het langst in dienst is.
Onlangs bekritiseerde Laura van Geest, directeur van het Centraal Planbureau (CPB), in een interview met de NOS ook al het beleid van minister Asscher.

Bron: XpertHRactueel/nu.nl
Lees ook: Arbeidsrechtadvocaten hekelen Wet Werk en Zekerheid

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer