Huismans (FastFlex): ‘minder uurtje factuurtje’ bij zzp-bemiddeling

0

Zzp’ers worden meer aangestuurd op output en competenties. Flexbureaus moeten hun dienstverlening hieraan aanpassen. Minder uurtje factuurtje, meer gericht zoeken naar de kwaliteiten van de kandidaten die voor die klant nodig zijn.

Dat stelt stelt Niels Huismans, business development manager bij FastFlex.

Andere aansturing zzp’ers

De aansturing van zzp-ers is steeds minder gericht op uren. Output en competenties komen daarentegen centraal te staan bij managers. Dit blijkt uit het trendonderzoek van sourcing partner FastFlex over het managen van zzp’ers. Zo geeft 40% van de ondervraagden aan dat zzp’ers niet op het aantal uren, maar op het behaalde resultaat en de KPI’s beoordeeld en aangestuurd moeten worden. Een bijna even grote groep geeft aan dat door snelle veranderingen, bijvoorbeeld op het gebied van IT, de zzp’er juist vooral op competenties beoordeeld moet worden. Door snelle veranderingen is ervaring immers minder belangrijk en output onzeker. De kleinste groep (17%) is van mening dat uren nog wel centraal moeten staan bij het aansturen/ managen van zzp’ers.

Gevolgen flexbureaus

De andere aansturing van zzp’ers heeft gevolgen voor flexbureaus, vindt Huismans: “Het aansturen op uren is voor flexbureaus makkelijk in een contract vast te leggen. Maar wanneer er op competenties en resultaten wordt afgerekend, is er een andere kijk nodig.” Want wat zoekt de opdrachtgever nu echt? Professionals voor een bepaalde rol of juist voor een afgebakend project? Wat moet de professional gaan opleveren? En wanneer is de klant tevreden? Huismans ziet hier een belangrijke rol voor flexbureaus weggelegd: “Flexbureaus kunnen hun klanten helpen met de uitvraag. Statement of work projecten worden al steeds vaker uitgezet, maar er ontstaan ook steeds meer hybride mogelijkheden. Dit vereist andere contractvormen dan uurtje factuurtje.”

Dienstverlening aanpassen

Huismans: “Flexbureaus kunnen samen met hun klant bepalen wat nodig is om het gewenste resultaat te behalen. Vervolgens kunnen zij binnen hun search-werkzaamheden gericht zoeken naar wat hiervoor nodig is. Op dit moment wordt er nog veelal op harde criteria gezocht, zoals opleidingen, werkervaring en certificaten. Maar wanneer de competenties belangrijker worden, moeten bureaus daar meer de focus op leggen. Denk hierbij aan meer en diepgaandere intakegesprekken, assessments en het minder kijken naar cv’s, maar meer naar specifieke cases. Hierdoor wordt de rol die een flexbureau vervult en de dienstverlening die het biedt echt anders.”
“Als je mensen in dienst hebt en deze detacheert is het ook belangrijk om je mensen heel specifiek in kaart te brengen. Hierbij zijn niet alleen de diploma’s belangrijk, maar juist ook de competenties die de medewerkers hebben, welke ze verder kunnen ontwikkelen en waar ze aan moeten voldoen. Door daar inzicht in te hebben, is het makkelijker sturen op die competenties. Bij zp’ers is het lastiger om dit continu te monitoren, maar als bemiddelaars ze voorstellen bij een opdrachtgever, moet dat inzicht er wel zijn.

Vaste fee voor vinden professional?

Deze ontwikkelingen zorgen er ook voor dat er tussen opdrachtgevers, bemiddelaars en zelfstandig professionals anders afgerekend moet worden, legt Huismans uit: “Dit is natuurlijk contractueel vast te leggen, maar het vereist wel een andere aanpak dan uurtje factuurtje met daarbovenop een marge. Wanneer het afrekenmodel niet meer gebaseerd is op het vermenigvuldigen van het aantal uren met het uurtarief, zullen flexbureaus hier een andere modus in moeten vinden. Denk bijvoorbeeld aan het doen van een gedeeltelijke voorfinanciering, of het rekenen van een vaste fee. Dit kan een vaste vergoeding zijn voor de diensten die een bureau levert voor het gehele project, op basis van een inschatting van tijd, energie en risico. Of dit nu alleen contractgerelateerde zaken zijn of dat het ook de werving van de professional betreft. Daarnaast zou je, als je puur naar bemiddeling, detachering en search kijkt, ook naar een vaste fee voor het vinden van die professional kunnen gaan. Dan is de marge die gemaakt wordt niet meer afhankelijk van het aantal uren dat er gewerkt wordt door de zp’er. De hoogte van het bedrag hangt daar momenteel nog sterk mee samen en als je alleen kijkt naar de dienst van ‘het vinden van de professionals’ is het in principe niet logisch dat dit van het aantal gewerkte uren afhangt. Het is niet zo dat het bureau op search-gebied meer moet doen als een professional meer uren maakt.”

Huismans: “Kortom, welke dienstverlening een bemiddelaar van flexibele arbeid ook biedt (search, contractmanagement of payrolling), het bedrijf zal zijn portfolio moeten aanpassen aan de ontwikkelingen op het gebied van aansturing. Dit gaat niet van vandaag op morgen, maar testen, proberen en hierover nadenken is wel essentieel om relevant te blijven in deze markt en in de keten.”

Bron: FastFlex

 

 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer