Plan nieuwe toelatingsstelsel uitzendbureaus in internetconsultatie

0

Een nieuw toelatingsstelsel moet malafide ondernemingen uit de markt weren en een eerlijk speelveld waarborgen. Het kabinetsplan, uitgewerkt in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) is vanaf 25 januari in ‘internetconsultatie’. 

In 2020 presenteerde het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten (Commissie Roemer) het rapport ‘Geen Tweederangsburgers’. Het kabinet voert de aanbevelingen van de commissie Roemer onverkort en met urgentie uit. En gaat daar ook met steun van de Tweede Kamer in de demissionaire fase mee door. Want deze aanpak kan niet wachten, zo schrijft minister Van Gennip (SZW) in een persbericht.

Een belangrijke maatregel in de aanpak van misstanden is het wetsvoorstel ‘Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten’. Deze wet is het afgelopen najaar naar de Tweede Kamer gestuurd en is in afwachting van behandeling. Het voorstel zorgt voor een betere bescherming van arbeidskrachten in de uitzendsector en weert malafide partijen van de markt. Per 1 januari 2026 mogen alleen de uitzendbureaus die zijn toegelaten nog mensen uitlenen. En mogen bedrijven die gebruik maken van uitzendkrachten alleen nog arbeidskrachten inlenen via een toegelaten bureau.

Betrokkenen die op het kabinetsplan willen reageren, hebben vier weken om te reageren via www.internetconsultatie.nl.

Julisa Fereijra-Phelipa van Normec legt uit wat de flexbranche staat te wachten met het nieuwe toelatingsstelsel. Lees verder>>

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer