Aantal personeelsadvertenties daalt 8,2%

0

Het aantal personeelsadvertenties is in het derde kwartaal van 2008 met
8,2% gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit cijfers
van Nielsen Media Research. Het derde kwartaal op rij waarin het aantal
personeelsadvertenties afnam.

Nielsen registreert de personeelsadvertenties in meer dan duizend media, waaronder de landelijke en regionale dagbladen, vak- en managementbladen en de belangrijkste vacaturesites.

Grootste daling personeelsadvertenties bij dagbladen
De daling bij de dagbladen was met 14,6% het grootst. In het tweede kwartaal van dit jaar hadden de dagbladen met 6,6% vergeleken met de overige mediumtypen ook al te maken met de grootste afname van het aantal personeelsadvertenties.

De vak- en managementbladen noteerden een kleine plus met 0,8%, terwijl ze als eerste in het vierde kwartaal van 2007 te maken hadden met een dalend aantal personeelsadvertenties. Opvallend genoeg, gezien de kredietcrisis, profiteerde dit mediumtype in het derde kwartaal van dit jaar vooral van een grote toename van het aantal personeelsadvertenties voor financiële en verzekeringsberoepen. Het aantal personeelsadvertenties op vacaturesites nam af met 8,3%.

Per mediumtype per maand zijn grote fluctuaties in de ontwikkeling van het aantal personeelsadvertenties. Op de vacaturesites nam het aantal personeelsadvertenties in juli 2008 met 14% af en in augustus met bijna 11%, maar in september is weer sprake van een lichte toename van 0,5%. Bij dagbladen en vak- en managementbladen zijn de schommelingen in het derde kwartaal nog groter. In juli daalde het aantal personeelsadvertenties in dagbladen met 21%, steeg het aantal in augustus met 22% om vervolgens in september met 30% te dalen. Eenzelfde ontwikkeling noteerden de vak- en managementbladen: juli -6%, augustus +32% en september -12%.

Daling in 2008 tot nu toe 4,9%
Over de eerste drie kwartalen van 2008 gemeten nam het aantal personeelsadvertenties af met 4,9% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In de periode januari tot en met september 2007 nam het aantal personeelsadvertenties nog met bijna 27% toe vergeleken met 2006. Het hoogtepunt wat de toename aan arbeidsmarktcommunicatie betreft ligt inmiddels precies twee jaar achter ons. Toen, in het derde kwartaal van 2006, nam het aantal personeelsadvertenties toe met 48%.

Hoewel het aantal personeelsadvertenties afneemt, neemt ook de werkloosheid nog steeds af, zo blijkt uit cijfers van het CBS. In het derde kwartaal van 2008 bedroeg de afname 14% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In het tweede kwartaal nam de werkloosheid af met 12% en in de eerste drie maanden daalde het aantal werklozen nog met 17%.

Het verleden heeft aangetoond dat de ontwikkeling van het aantal personeelsadvertenties een graadmeter is voor de ontwikkeling van de werkloosheid. Na een piek in het aantal personeelsadvertenties in 2000 nam het aantal personeelsadvertenties in 2001 af, terwijl tegelijkertijd de werkloosheid ook nog daalde. In 1994 en 2005 nam het aantal personeelsadvertenties weer toe, terwijl toen ook de werkloosheid nog toenam. Het lijkt er dan ook op dat de ontwikkeling van het aantal personeelsadvertenties een voorbode is van de ontwikkeling van de werkloosheid, hoewel de werkloosheid in het derde kwartaal van dit jaar iets meer afnam dan in het tweede kwartaal.

Marktaandelen media
Nielsen registreerde in het derde kwartaal van dit jaar bijna 300.000 personeelsadvertenties waar 326.000 vacatures in stonden. Internet neemt met 91% veruit het grootste deel van de personeelsadvertenties voor zijn rekening, gevolgd door Dagbladen met 5%. Vak- en managementbladen hebben een aandeel van 3% en de overige mediumtypen 1%.

Grootste daling in beroepsgroep Beleid & Bestuur
De top 5 beroepsgroepen is was in het derde kwartaal van 2008 goed voor 58% van het totale aantal personeelsadvertenties. Opvallend was dat juist de beroepsgroep Verzekeringen & Financiën een stijging noteerde van het aantal personeelsadvertenties waar vooral de vak- en managementbladen van profiteerden.

Van de overige beroepsgroepen uit de top 5 nam het aantal personeelsadvertenties af. De beroepsgroep Beleid en Bestuur daalde zelfs met 53%, terwijl die in het tweede kwartaal nog de hoogste groei noteerde met 17%. De overige beroepsgroepen uit de top 5 noteerden alle een daling: Administratie & Klantenservice en Verkoop & Handel beide -14% en Informatie- & Communicatietechnologie -9%.

 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer