Arbeidsmarkt ondanks coronacrisis nog steeds krap

0

De arbeidsmarktcijfers van het tweede kwartaal 2020 tonen weliswaar een verslechtering, maar de arbeidsmarkt is nog steeds krap en talent is schaars en lastig te werven.

Dat blijkt uit de tweedekwartaalcijfers van het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) en uit de Arbeidsmarktupdate van Intelligence Group samen met Jobdigger en OnRecruit.

Nog geen herstel bij bemiddelingsbureaus

Sinds het begin van de coronacrisis zijn er 28% minder vacatures, waarbij de sterkste daling in vacatures uit het bedrijfsleven kwam (-37%). Bij het bedrijfsleven is de laatste weken wel sprake van een zeer licht herstel, terwijl bij bureaus en bemiddelaars – die te maken hebben gehad met een kleinere vraaguitval (-23%) – dit herstel in vacatures nog niet zichtbaar is.

Lees ook: Krimp vacaturemarkt lijkt te stabiliseren

Aanboddaling

Naast de vraagdaling is er sprake van een aanboddaling. De gemiddelde arbeidsmarktactiviteit in het tweede kwartaal van 2020 kwam uit op 11,5%, wat betekent dat er 49.000 minder actieve baanzoekers op de arbeidsmarkt waren dan het kwartaal daarvoor. Deze daling in het aanbod, in samenhang met de daling in de vraag en de al bestaande grote tekorten op de arbeidsmarkt, zorgen ervoor dat de arbeidsmarkt nog zeer krap blijft.

Vooral veel jongeren, bijbaners en flexwerkers verloren direct na het uitbreken van de coronacrisis hun baan. Het goede nieuws is dat een groot deel van deze jongeren ook weer snel nieuw werk vond in het tweede kwartaal.

De samenstelling en het gedrag van actieve baanzoekers is sterk veranderd. Minder mensen zijn aan het zoeken, maar ze solliciteren gemiddeld 2 tot 3 keer zo snel. Ook is de groep die vanuit loondienst solliciteert sterk afgenomen en zijn het vooral jongeren, flexwerkers, (aankomend) werklozen en zzp’ers die op dit moment reageren op openstaande vacatures.

Sourcingsdruk

Omdat zowel vraag als aanbod op de arbeidsmarkt dalen, blijft de krapte onverminderd groot. De signalen duiden echter wel op een afnemende schaarste op de totale breedte van de arbeidsmarkt. De vacaturedruk neemt snel af, evenals de sourcingsdruk die licht afneemt wanneer we deze vergelijken met dezelfde periode in 2019. Dit laatste cijfer is zeer voorspellend voor schaarste op de arbeidsmarkt en zegt iets over de frequentie waarin werknemers benaderd worden door werkgevers/recruiters in hun zoektocht naar nieuw personeel. Ten opzichte van het eerste kwartaal is de sourcingsdruk nog iets toegenomen wat te verklaren is door de snelle transitie die de arbeidsmarkt maakte aan het begin van de coronacrisis en tienduizenden mensen extra nodig waren in onder meer distributie.
Op macroniveau blijft de schaarste groot, maar op sector- en beroepsniveau zijn de verschillen nog nooit zo groot geweest, zo stelt de Intelligence Group. Waar beroepen als opleiders informatietechnologie, arbeiders in tuin-, akker- en landbouw, metaalgieters of leidinggevenden op gebied van maatschappelijk werk een sterk groeiende vraag meemaken, is er vraaguitval bij beroepen als pompbedienden, reisbegeleiders, restaurantmanagers, ongeschoolde medewerkers in de veeteelt en industrie.

Schaarste én vraaguitval

Geert-Jan Waasdorp, directeur Intelligence Group, ziet in de arbeidsmarktcijfers over het tweede kwartaal een ‘gemixt signaal’. “De krapte en schaarste blijft groot, tijdelijke en flexcontracten worden nog steeds omgezet naar vaste contracten als gevolg van de WAB en de sourcingsdruk is historisch hoog. Tegelijkertijd is in grote delen van de arbeidsmarkt vraaguitval, dreigt ontslag en zijn werknemers gestopt met bewegen.
“De objectieve cijfers laten een goede arbeidsmarkt zien. De trends en signalen daarentegen bewegen allemaal in sneltreinvaart richting een sombere nieuwe realiteit.”

Bron: Intelligence Group

 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer