Donner: aanpak jeugdwerkloosheid blijft nodig

0

In de aanpak van de jeugdwerkloosheid zijn bijna 30.000 jongeren in de laatste vier maanden van vorig jaar aan een baan, leerwerkplek of stage geholpen.

Dat noemde minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) woensdag ‘bemoedigende eerste resultaten’, maar het probleem van de jeugdwerkloosheid blijft volgens hem ‘onverminderd groot’.

In januari zochten in totaal 121.000 – ofwel één op de tien – jongeren onder de 27 jaar een baan. Ruim de helft daarvan ging niet naar school. Dit is een groep waarover het kabinet zich vooral zorgen maakt. In de aanpak wordt ook geprobeerd werkloze jongeren te laten doorleren en met stages of leer-werktrajecten actief te houden.

Volgens Donner slaat de werkloosheid niet alleen extra hard toe bij jongeren met weinig scholing, maar ook bij de allochtone jeugd. Om allochtone jongeren beter te helpen, kan arbeidsbemiddelaar UWV Werkbedrijf ingeschreven werklozen sinds april dit jaar koppelen aan gegevens van gemeenten. Zo kan uitgezocht worden of allochtone jongeren ‘onevenredig lang of vaak werkloos zijn en minder stages krijgen aangeboden’ ten opzichte van autochtone leeftijdsgenoten en dan kan actie ondernomen worden.

Met minister André Rouvoet (Jeugd en Gezin) wordt nog gewerkt aan extra ondersteuning voor de kwetsbare jongeren. Dat moet op regionaal niveau gebeuren door onder meer een betere afstemming van onderwijs, jeugdzorg en begeleiding op de arbeidsmarkt.

Het ministerie van Sociale Zaken opent deze week ook een digitaal meldpunt. Het doel is om jongeren en hun ouders en platform te bieden waar ze tips kunnen uitwisselen en knelpunten die ze ervaren, kunnen aankaarten.
 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer