Drie kwart arbeidsmigranten binnen tien jaar vertrokken uit Nederland

0

Arbeidsmigranten blijven meestal niet lang in Nederland. Binnen tien jaar is drie kwart van hen weer vertrokken. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

In 2018 kwamen 191 duizend immigranten naar Nederland die geen Nederlandse nationaliteit hadden. Hiervan kwamen er 110.000 uit EU- of EFTA-landen (Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland). Sinds 2013 is werk belangrijker dan gezin als migratiemotief voor deze groep. Bijna 40 procent kwam in 2018 naar Nederland om te werken.

Lees ook: Waardering voor arbeidsmigranten groeit snel

Voor arbeidsmigranten van buiten de EU-/EFTA-landen geldt vrijwel hetzelfde patroon als bij EU-/EFTA-arbeidsmigranten. Iets meer dan drie kwart van degenen die in 2009 naar Nederland kwamen was binnen tien jaar weer vertrokken.

Migratie neemt weer toe na daling door corona

Het aantal immigranten is in juni met ruim 3,5 duizend toegenomen ten opzichte van mei. Na de invoering van de coronamaatregelen in maart halveerde het aantal personen dat zich vanuit het buitenland in Nederland vestigde.

In juni nam de immigratie toe, maar kwam nog een kwart lager uit dan juni 2019. Binnen de EU nam vooral het aantal immigranten met een Oost-Europese achtergrond toe. Per saldo kwamen er in juni ruim 1,6 duizend inwoners bij uit de Midden- en Oost-Europese landen (MOE-landen). Het aantal migranten met een andere achtergrond in de EU nam net als in april en mei per saldo nog af. In deze groep nam de emigratie meer toe dan de immigratie.

Over Auteur

Reageer