Economisch herstel zet arbeidsmarkt onder druk

0

De druk op de Nederlandse arbeidsmarkt is in 2014 verder toegenomen. Er is vooral een grotere kloof ontstaan tussen vraag en aanbod van arbeid in groeisectoren zoals high tech en IT.

Dat blijkt uit de Hays Global Skills Index 2014, een jaarlijks arbeidsmarktonderzoek in 31 landen, waaronder Nederland. Volgens dit rapport zal de talentencrisis blijven toenemen.

Meer vraag geschoold personeel
Uit de cijfers voor Nederland blijkt dat de druk op onze arbeidsmarkt groter wordt. Een licht economisch herstel – na een periode van dalende vraag – zorgt voor een toenemende vraag naar arbeid in met name de groeisectoren, zoals de high tech industrie, waardoor de loondruk in deze sectoren stijgt. De vergrijzing in Nederland zorgt ervoor dat er minder mensen deelnemen aan het arbeidsproces en daardoor ontstaat een afnemend arbeidspotentieel. Gevolg: de vraag naar geschoolde werknemers overstijgt het aanbod.

Flexibilisering arbeidsmarkt
Ook heeft de wet- en regelgeving invloed op de toenemende stress die de arbeidsmarkt ondervindt. In een reactie op het rapport zegt Robert van Veggel, managing director van Hays Nederland: ‘Om de druk van de markt te halen is het, naast het internationaal werven van talent, van belang de flexibilisering van de arbeidsmarkt verder door te zetten. Nederland neemt in Europa een koppositie in als het gaat om flexibilisering van de arbeidsmarkt en de maatschappelijke discussie omtrent de flexmarkt zou moeten gaan over hoe wij deze positie kunnen verstevigen in plaats van verzwakken.’

Verbetering van de arbeidsmarktflexibiliteit is juist nodig om ondernemingen beter in staat te stellen toegang te krijgen tot de belangrijkste benodigde skills, zo stelt Hays.

Arbeidsmarkt verslechtert eerst
In het rapport wordt geconcludeerd dat de situatie op de wereldwijde arbeidsmarkt waarschijnlijk eerst verslechtert, voordat zij beter wordt. De arbeidsmarktparticipatie – het aandeel van mensen actief op de arbeidsmarkt – daalde in de grote mondiale economieën. Ondanks dat overheden zich wereldwijd committeren aan een goed ondernemersklimaat en minder bureaucratie, zag de meerderheid van de landen in het afgelopen jaar geen verbetering in de arbeidsmarktflexibiliteit.

Bron: Hays

Lees ook:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer