Onderwerp: Arbeidsmarkt

Voor ondernemers in flex zijn veranderingen op de arbeidsmarkt cruciaal voor het bepalen van hun marktbenadering. Cijfers over werkloosheid, arbeidsparticipatie en arbeidsmobiliteit, in- en uitstroom in de WW, zijn van belang om een goed beeld te krijgen van de Nederlandse arbeidsmarkt. Hoe staat de vacaturemarkt ervoor in de verschillende sectoren, zoals ict, financiële sector of zakelijke dienstverlening? Hoe dragen flexbureaus bij aan het dichten van de skills gap en voorzien zij in de groeiende behoefte aan een flexibele schil bij bedrijven? Kortom, hier vind je veel informatie over de verregaande flexibilisering van de arbeidsmarkt en de kansen die dit biedt voor uitzendbureaus.

Artikelen over het onderwerp arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt
CBS: werkloosheid weer gedaald

In de periode februari-april 2008 waren gemiddeld 326
duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 4,2 procent van de
beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 5,0 procent.

Arbeidsmarkt
Aantal vacatures licht gedaald

Het aantal vacatures is in het eerste kwartaal van
2008 licht gedaald. Eind maart 2008 stonden er, gecorrigeerd voor
seizoeninvloeden, 242 duizend vacatures open. Dit zijn er 7 duizend minder dan
een kwartaal eerder. De dynamiek op de arbeidsmarkt is afgenomen. Dat blijkt uit
nieuwe cijfers van het CBS.

Arbeidsmarkt
CBS: Werkloosheid licht gedaald

In de periode januari-maart 2008 waren gemiddeld 336
duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 4,4 procent van de
beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 5,3 procent.

Arbeidsmarkt
Aantal werkzoekenden bereikt laagterecord

Het aantal niet-werkende werkzoekenden is in maart
2008 gedaald met ruim 12.000 (-2,7 procent) tot 441.000. Dat is 5,8 procent van
de beroepsbevolking. Het aantal niet-werkende werkzoekenden is daarmee lager dan
tijdens de vorige hoogconjunctuur in 2001.

Arbeidsmarkt
CBS: Werkloosheid gelijk gebleven

In de periode december 2007–februari 2008 waren
gemiddeld 321 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 4,2 procent van de
beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 5,1 procent.

Arbeidsmarkt
Meer ouderen aan het werk in Nederland en EU

In 2006 had 48 procent van de ouderen (55 tot 65 jaar) in Nederland werk. Dat is meer dan in 2000, toen 38 procent van de ouderen werkte. In de EU steeg de arbeidsparticipatie van ouderen van 37 procent in 2000 tot 44 procent in 2006.

Arbeidsmarkt
Sterke daling aantal vacatures

De vraag naar personeel is in januari sterk gedaald. Dat blijkt uit cijfers
van de Monster Employment Index, de maandelijkse barometer van de online
arbeidsmarkt. Deze terugval is de grootste maanddaling sinds het begin van de
meting in 2005.