Randstad: 65% jongeren werkt onder hun niveau

1

Bedrijven hebben steeds meer problemen met het vinden van personeel. Tegelijkertijd doen vooral jongeren steeds meer werk onder hun niveau. De mismatch baart Randstad zorgen.

Dit blijkt uit de recentste Randstad Werkmonitor onder werkenden.

Hoog- en laagopgeleiden werven

Volgens dit onderzoek zouden werkgevers meer moeite hebben met het vinden van mensen. In 2012 zou dit voor 48% van de bedrijven gelden, in 2016 voor zelfs 56%. Werkgevers zouden meer moeite hebben met het vinden van hoogopgeleiden (stijging van 35 naar 44%) en laagopgeleiden (stijging van 18 naar 30%).

Kloof opleiding en werkniveau

Een groeiend aantal werkenden doet bovendien ander werk dan waar ze voor zijn opgeleid. Vooral jongeren (34 jaar of jonger) werken onder hun niveau; 65% van hen zegt niet in lijn met hun opleiding te werken.
Uit het onderzoek blijkt dat steeds minder mensen op hun niveau werken. Niet alleen geeft een toenemend aantal werkenden aan een baan op een lager niveau dan hun opleiding te hebben (32% in 2012 naar 48% nu), andersom werken ook steeds meer mensen boven hun niveau (van 18% naar 28%).

Tekorten specifieke functies

Steeds meer werkenden (50% ten opzichte van 43% in 2012) maken zich zorgen dat er tussen nu en drie jaar echte tekorten ontstaan in specifieke functies. Een groeiend deel van de werkenden (van 35 naar 45%) verwijt de werkgever te weinig te doen om de mismatch op te lossen door te investeren in opleiding en bijscholing van eigen medewerkers.

Groeiende mismatch

Randstad spreekt van en ‘groeiende mismatch in de volle breedte’ en Marjolein ten Hoonte, directeur Arbeidsmarkt en MVO Randstad Groep Nederland maakt zich zorgen over de onbalans die het rapport aantoont. ‘Kennelijk hebben werkgevers om wat voor reden dan ook mensen die daadwerkelijk onder hun niveau werken. Dat kan bij aanvang of in noodsituaties nodig zijn, maar op den duur worden werknemers te weinig uitgedaagd. Werkgevers moeten zich meer realiseren dat het potentieel reeds in eigen huis aanwezig kan zijn; met ervaring aangevuld met opleiding en bijscholing ontwikkel je het beschikbare talent. Aan de andere kant moeten werknemers zich meer verantwoordelijk gaan voelen voor hun eigen ontwikkeling en daarmee van hun marktkansen. Tegelijkertijd zouden we in Nederland kritischer moeten kijken naar waar we onze toekomstige werknemers voor opleiden. Samen met de manier waarop we baanwisselingen voor alle werkenden aantrekkelijker zouden kunnen maken.’

Beweging op de arbeidsmarkt

Ten Hoonte ziet de aantrekkende economie en daarmee de beweging op de arbeidsmarkt als goede ontwikkeling om te voorkomen dat mensen onder hun niveau blijven werken. ‘De crisis heeft er mede voor gezorgd dat veel werkenden langer zijn blijven ‘plakken’ in een functie, die misschien niet zo goed meer bij ze past. Nu de werkgelegenheid aantrekt zal er meer ruimte komen om te bewegen. Dat is nodig om ook daadwerkelijk te groeien in een vak.’

Bron: Randstad

Lees ook: Hays: grotere skills gap in Nederland

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

1 reactie

 1. Timmie Smet op

  Er zijn volgens mij nog een aantal redenen die maken dat vele jongeren niet op hun niveau geraken.
  1) ‘Niveau’ hoort niet verward te worden met ‘potentieel’. Door een (hoog) diploma te halen, bewijs je ergens je potentieel, maar als je dat ik de ‘echte’ wereld niet waar kan maken, ligt je werkelijke niveau dus lager.
  2) De recruteringsfase is nog steeds een groot obstakel. Een recruiter werkt ook voor een baas, en heeft targets. Bijgevolg gaat die niet teveel risico’s willen nemen. En iemand aannemen met een goed ‘papiertje’ maar weinig ervaring?
  3) Er wordt her en der gezegd dat je in het begin van je carrière best niet te hoog mikt. Met wat geluk is je eerste baan ook meteen een duurzame baan. En met alle berichtgeving op de achtergrond: geef je dan de relatieve zekerheid van je huidige baan op voor een onzekere sprong in het diepe (in dit geval in de hoogte)?
  4) Er wordt vandaag ook veel gekeken naar zachte vaardigheden. Die heb je niet noodzakelijk, ondanks je diploma. Ambitie, assertiviteit, proactiviteit, creativiteit, flexibiliteit, leergierigheid, social networking, “hands-on” zijn, … Men eist tegenwoordig veel. Vele sollicitanten vallen dan al af, of ze durven niet meer solliciteren.

  En over die mismatch: werkgevers klagen dan wel dat onderwijs onvoldoende afgestemd is op de noden van de huidige arbeidsmarkt. Maar ze moeten wel in het achterhoofd houden dat (1) opleidingen doorgaans 3 à 5 jaar duren, en (2) dat zaken zoals informatisering en globalisering maken dat de arbeidsmarkt steeds sneller evolueert, sneller dan het onderwijs kan bijhouden!

Reageer