Omzetdaling DPA Group, maar wel autonome groei

0

DPA Group heeft de halfjaarcijfers bekendgemaakt. Ondanks een omzetdaling van 4% blikt het bedrijf tevreden terug op de eerste helft van 2019. Naar eigen zeggen ‘werpt de nieuwe koers zijn vruchten af’.

De omzet van DPA Group is in het eerste halfjaar van 2019 uitgekomen op 75,3 miljoen euro. Dit komt neer op een omzetdaling van 4% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De brutowinst kwam uit op 20,8 miljoen euro. De brutomarge van 27,6% is daarmee gelijk aan die in dezelfde periode het jaar daarvoor.

Bedrijfsonderdelen afgestoten

DPA Group wijst erop dat de omzet autonoom is gestegen met 4,2% in de eerste helft van dit jaar. De omzetdaling is volgens DPA dan ook te wijten aan de maatregelen die het bedrijf vorig jaar heeft genomen, zoals de verzelfstandiging van een deel van haar startups en scale-ups en het stopzetten van meerdere onvoldoende renderende activiteiten. Ook is vorig jaar ingenieursbedrijf Cauberg Huygen verkocht.

Daardoor daalde de omzet in het eerste kwartaal van dit jaar ook al (-8%). In 2018 boekt DPA nog een forse omzetstijging van bijna 16% ten opzichte van het jaar daarvoor.

Profiteren van strategische keuze

Eric Winter, CEO van DPA, over de halfjaarcijfers: “Het afgelopen halfjaar profiteerde DPA van de gemaakte strategische keuze om extra focus op onze kernproposities aan te brengen. Hiertoe zijn de specialistische activiteiten samengebracht in de clusters Legal, Finance, Integrated Business Services, Overheid, IT en Banking & Insurance. Dit ging gepaard met verzelfstandiging en beëindiging van niet-kernactiviteiten en de verkoop van Cauberg Huygen, wat heeft gezorgd voor flinke stijging van de EBITDA.”
Het bedrijfsresultaat (EBIT) kwam in het eerste halfjaar van 2019 inderdaad uit op 5,1 miljoen euro, een EBIT-marge van 6,7% (tegenover 4,3% in dezelfde periode vorig jaar).

Schaarste en personeelsverloop

Winter stelt dat ook DPA kampt met de krapte op de arbeidsmarkt: “Onze uitdaging is om goed op nieuwe ontwikkelingen en marktvragen te anticiperen en bovenal een aantrekkelijke werkgever te zijn. Dit staat ook bovenaan op de agenda van mijn beoogde opvolger Arnold van Mameren. DPA blijft onverminderd investeren in vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling van professionals. Net als de meeste andere bedrijven kampen we met toenemend personeelsverloop in combinatie met schaarste. Vanuit de clusters zetten we daarom extra krachtig in op het werven en geboeid blijven houden van professionals.”

De aanhoudende druk op de arbeidsmarkt is onverminderd van invloed op de activiteiten en zorgt voor een relatief hoog verloop onder de medewerkers. DPA stelt dat haar professionals zeer gewild bij opdrachtgevers en andere werkgevers. Op 30 juni 2019 waren 1.234 fte professionals in loondienst (30 juni 2018: 1.410 professionals). Op 30 juni 2019 heeft DPA op fulltime basis 215 zzp’ers onder contract (30 juni 2018: 183).

Vooruitzichten

Gelet op de aanhoudende arbeidsmarktkrapte, ligt de focus van DPA naar eigen zeggen op ontwikkeling en behoud van haar professionals. Naar verwachting zijn de resultaten in de tweede helft van het boekjaar in lijn met die in het eerste halfjaar.

Opvolging CEO

Tegelijk met het bekendmaken van de halfjaarcijfers is zoals eerder aangkondigd Arnold van Mameren aan de aandeelhouders voorgesteld als opvolger van Eric Winter als CEO van DPA. Eric Winter treedt formeel af als CEO per 27 augustus en wordt tijdens de Buitengewone Aandeelhoudersvergadering voorgedragen als commissaris.

Bron: DPA Group

De DPA Group bezet de 23e positie in de Flexmarkt Omzetranglijst Top-100 2019.

Over Auteur

Reageer