DPA verbetert omzet en slagkracht

0

DPA Group heeft in 2018 een omzetstijging gerealiseerd van 15,7% ten opzichte van 2017. De omzet van DPA kwam vorig jaar uit op 158,8 miljoen euro. DPA zegt zich in 2018 geheel op de kernactiviteiten te hebben gericht en de samenwerking binnen de clusters te hebben versterkt.

DPA verkocht vorig jaar ingenieursbedrijf Cauberg Huygen en verzelfstandigde of beëindigde niet-kernactiviteiten. ‘Strakke sturing op het werkkapitaal’ heeft volgens Winter bijgedragen aan het verbeteren van de financiële resultaten. DPA verwacht in 2019 een verdere toename van de winstgevendheid.

Overtuigende clusterproposities voor professionals

De krapte op de arbeidsmarkt zorgt volgens Winter voor een relatief hoog verloop bij DPA onder de eigen professionals. ‘We werken met de beste mensen en die zijn niet alleen zeer gewild bij opdrachtgevers, maar ook bij andere werkgevers.’

De CEO stelt dat met ‘overtuigende clusterproposities’ voor professionals in specialistische vakgebieden DPA in staat is om talenten aan zich te binden die aan hun employability willen werken.
‘Professionals die willen doorgroeien door aan nieuwe uitdagingen bij mooie opdrachtgevers te werken en relevante opleidingen te volgen. Hier gaan we ons in 2019 nog nadrukkelijker in onderscheiden.’

Focus op autonome groei en digitalisering

De in 2017 ingezette focus op autonome groei en digitalisering zijn volgens DPA een belangrijke investering gebleken. De hogere operationele kosten in 2018 (33,2 miljoen euro tegenover 30 miljoen in 2017) zijn voor het grootste deel toe te rekenen aan extra inzet van recruiters en accountmanagers.

In het derde kwartaal van 2018 verlegde DPA de koers van autonome groei naar versterking van kernactiviteiten en verbetering van de rentabiliteit. De vernieuwde organisatiestructuur vormt daarvoor een belangrijke basis.

De business units van het bedrijf zijn samengebracht in de clusters Finance, Banking, Integrated Business Services, IT, Legal, Overheid en Participaties. DPA zegt voor haar specialisaties tot de top 3 van de betreffende markt te willen behoren.

Omzet en winst

In het vierde kwartaal van 2018 steeg de omzet op autonome basis met 13,0% ten opzichte van dezelfde periode in 2017.

De autonome omzet over geheel 2018 die door de inzet van professionals in loondienst werd gerealiseerd steeg met 17,9%. De omzet gerealiseerd met zelfstandige professionals groeide in 2018 met 7,5%.

De brutowinst nam in 2018 toe met 19,1% tot 43,3 miljoen euro. De EBITDA (resultaat voor aftrek van rente, belasting, afschrijving en amortisatie en inclusief correctie van overige opbrengsten) over 2018 bedraagt 10,1 miljoen euro. In 2017 was dat 6,4 miljoen.

Bron: DPA Group

Lees ook:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer