64.000 euro boete voor illegale uitzendkrachten

5

Een tuinder uit Pijnacker heeft vorige week een flinke boete gekregen, omdat hij vier overtredingen had begaan in het kader van de Wet Arbeid Vreemdelingen.

Dit laat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weten.

Bij de tuinder waren vier vreemdelingen aan het werk via een uitzendbureau. Twee van hen verbleven legaal in Nederland, maar hadden niet de benodigde tewerkstellingsvergunning. De twee andere vreemdelingen waren illegaal in Nederland. De tuinder en het uitzendbureau kunnen bij elkaar een boete van 64.000 euro tegemoet zien.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

5 reacties

 1. Wat is nu de naam van het uitzendbureau. Deze namen worden nooit genoemd waarschijnlijk vanuit eigen bescherming (Flexmarkt?) tegen een eventuele aanklacht. Met bekendmaking van de naam kun je als inlener, buiten het feit dat je dit zelf ook goed kunt controleren, in ieder geval dit bureau ontlopen.

 2. Michael Hagen op

  Op de url: normeringarbeid.nl kunt u alle bedrijven vinden welke NEN gecertificeerd zijn. Ik weet niet of het uitzendbureau in kwestie dit ook was, ik kan slechts vermoeden dat dit niet zo is. Ik wil u adviseren om zaken te doen met NEN 4400-1 gecertificeerde bureaus, daar zij 2 maal per jaar aan een uitgebreide controle worden onderworpen, waarbij de id check zwaar meeweegt.
  Michael Hagen CEO idchecker.nl

 3. reactie op Michael,
  ik ben een grote inlener en uit ervaring is gebleken dat zelfs de NEN normering niet heiligmakend is. Ook hier is voldoende ruimte om je creativiteit toe te passen. NEN normering of ABU lidmaatschap dekken niet alle risico’s die je als inlener loopt. In jouw woorden geef je ditzelf ook al aan (vermoeden). Wij gebruiken overigens de idchecker van Keesing voor iedere instroom.

 4. Ik werk zelf voor een uitzendbureau(naam niet genoemd wegens het feit dat sommige mensen zullen denken aan reclame). JOS heeft helemaal gelijk! Ook als NEN4400-1 gecertificeerde uitzendbureau doen bedrijven nog veel aan creativiteit. Wat je als inlener het beste kan doen is sowieso met een gecertificeerd bureau samenwerken, MAAR hiernaast ook altijd:
  – bij iedere uitzending de naw-gegevens, kopie id en bsn-verklaring opvragen
  – steeksproefgewijs controleren van loonstroken( om de paar weken) op minimumloon volgens de cao van de inlener in het geval van een uitzendbureau die NBBU lid is of anders de CAO van de ABU. Abu kan namelijk de 1ste 26 weken de eigen CAO hanteren. NBBU is verplicht de CAO van de inlener te hanteren.
  – Zelf altijd originele identiteitsbewijzen controleren!
  – Algemene voorwaarden van betreffende bureau goed doornemen.
  – Betalen op G-Rekening( minimaal 35% excl btw bedrag + BTW).
  – Maandelijks een verklaring opvragen van betalingsgedrag inzake de loonheffingen en omzetbelasting!

  Op deze wijze dek je jezelf als inlener heel goed in!

  Succes voor alle inleners!

 5. Dank voor de bevestiging Orhan,

  ik probeer ook aan alle door jou geplaatste opmerkingen te voldoen. Echter heb ik nog een kleine opmerking: verklaring opvragen bij de belastingdienst heeft geen nut. De belastingdienst geeft aan dat dit geen garantie geeft dat de loonheffingen en omzetbelasting daadwerkelijk betaald zijn ook al schrijven ze in een verklaring dat dit wel zo is. Dit is door de Hoge Raad bevestigd, boete blijft voor de inlener.
  Wij hanteren overigens 50% naar de G-rekening.

Reageer