ABU: scheiding bed en baan arbeidsmigranten

0

Vanaf 1 april 2023 scheiden ABU-leden de contracten voor werk en huisvesting. Dat is een van de maatregelen uit het plan ‘Van goed naar beter’ dat de ABU vandaag overhandigt aan minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De ABU zet hiermee naar eigen zeggen verdere stappen voor de invulling van het goed werkgeverschap, kwaliteitsverbetering en beschikbaarheid van huisvesting, opleiden en aandacht voor het welzijn van arbeidsmigranten.
ABU-leden hebben de afgelopen jaren initiatieven genomen om de positie van arbeidsmigranten te verbeteren. Zo kwamen er meer inkomenszekerheid voor deze groep en afspraken over langer verblijf in huisvesting na het wegvallen van werk. Dit sluit aan bij de aanbevelingen die de commissie Roemer eind 2020 deed.

Online loket

Ruim een derde (35%) van de uitzendkrachten is inmiddels arbeidsmigrant. Een belangrijke groep dus. De ABU is voorstander van een betere regulering van de uitzendbranche. Deze aanbeveling van Roemer krijgt zijn beslag in de verplichte certificering van uitzenders in 2025. Daarbovenop normeert de ABU de zorg- en informatieplicht van zijn leden als het gaat om werken, wonen en zorg. Dit ligt vast in de Fair Employment Code. Zo zijn ABU-leden verplicht om internationale medewerkers contracten aan te bieden in hun landstaal. Ook moeten ze nieuwkomers voorlichten over de inschrijving bij de gemeente. Sinds vorig jaar heeft de ABU ook een online loket waar arbeidsmigranten laagdrempelig klachten kunnen melden als ze er met hun uitzender niet uitkomen.

Lees ook: Minister wil certificeringsstelsel zo snel mogelijk invoeren

Scheiding contracten werk en woning

Vanaf 1 april scheiden ABU-leden de contracten voor werk en huisvesting. Hiermee lopen ze vooruit op de Wet goed verhuurderschap die naar verwachting in de loop van dit jaar ingaat. Samen met vakbonden wordt gewerkt aan een prijs- en kwaliteitssysteem voor huisvesting. Dat moet op 1 juni klaar zijn. Dit geeft duidelijkheid en moet zorgen voor meer kwaliteit in de markt. Verder maakt de ABU zich hard voor verdere kwaliteitsverbetering van het SNF-keurmerk voor huisvesting. Onder andere door de inzet van onaangekondigde controles.

Lees ook: Maak huisvesting arbeidsmigranten ‘Roemer-proof’

Beeld: ©RVD – Valerie Kuypers en Martijn Beekman

Op Twitter reageerde minister Van Gennip (@karienvangennip) positief na het in ontvangst nemen van het ABU-plan: ‘Goed nieuws dat ABU o.a. werk- en huurcontracten van elkaar gaat scheiden zodat arbeidsmigranten minder afhankelijk zijn van uitzendbureaus. Hiermee zet ABU een belangrijke stap om de positie van arbeidsmigranten te verbeteren. Het is belangrijk dat juist zij dit doen, want vaak beginnen de misstanden bij malafide uitzendbureaus. Ik hoop dat alle uitzendbureaus, ook die niet bij de ABU zijn aangesloten, een stap naar voren zetten.’

 

Duurzame inzetbaarheid

Veel internationale medewerkers willen zich ontwikkelen en doorgroeien. ABU-leden bieden – met steun van Doorzaam (sociaal fonds van de uitzendbranche) taaltrainingen aan. In 2023 wil de ABU de behoefte aan opleiding verder in kaart brengen en activiteiten ontwikkelen om de duurzame inzetbaarheid te versterken.

Jurriën Koops, directeur ABU: “Veel gaat goed en het kan nog beter. We nemen onze verantwoordelijkheid en wachten niet af. We blijven stappen voorwaarts zetten. Dat kunnen we niet alleen. Vandaar dat we het kabinet, de overheid, gemeentes, vakbonden, huisvesters en andere partijen oproepen om samen te werken aan een betere positie voor arbeidsmigranten.”

Bron: ABU

Het plan Van goed naar beter is online te vinden op de site van de ABU.

 

Lees ook: Ontruimingstermijn huisvesting arbeidsmigranten

 

 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer