ABU: WGA leidt tot te hoge premies

0

ABU maakt zich zorgen over de premiedifferentiatie Wet gedeeltelijk arbeidsgeschiktheid (WGA). Dit leidt volgens de branchevereniging tot onbetaalbaar hoge premies.

De ABU is bezorgd over de premiedifferentiatie WGA zoals die in de nieuwe wet wordt voorgesteld. Door een andere financiering van de Ziektewet (WIA) en WGA komen er meer financiële prikkels voor werkgevers. De ziekte- en arbeidsongeschiktheidslasten van uitzendkrachten worden meer toegerekend aan de laatste werkgever. Dat gebeurt door het ziekengeld en de WGA-uitkering van flexwerkers via premiedifferentiatie rechtstreeks door te belasten aan werkgevers. De verwachting is, dat dit leidt tot meer inspanningen voor grote werkgevers om ziekteverzuim van flexwerkers te voorkomen en te beperken.

Vangnetters
ABU is van mening dat de individuele premiedifferentiatie WGA in de uitzendsector tot mogelijk onbetaalbaar hoge premies leidt. Bij de invoering van de individuele toewijzing van kosten wordt ervan uitgegaan dat werkgevers invloed kunnen uitoefenen op het verzuim (door het eerder in het traject geheel of gedeeltelijk terugdringen daarvan). Daarmee wordt verondersteld dat cliënten die de WGA instromen, geheel of gedeeltelijk weer geschikt zijn voor passend werk. Uit de WIA-claimbeoordeling (UWV) komt naar voren dat slechts 10 procent van de vangnetpopulatie uitzendbranche (uitzendkrachten) gedeeltelijk arbeidsgeschikt is.

De veronderstelling dat uitzendondernemingen invloed kunnen uitoefenen op WGA-gerechtigden door individuele toewijzing van kosten van de eerste tien jaar WGA-lasten is volgens ABU niet aannemelijk. Het ministerie onderzoekt de aanleiding van de hoge instroom in de WGA van vangnetters. De uitkomsten daarvan komen in het eerste kwartaal van 2013 beschikbaar. De verwachting is dat de uitkomst niet zal afwijken van eerdere onderzoeken.

Op dit moment loopt nog een onderzoek van het ministerie naar de stabiliteit van de financiering van het WGA-stelsel.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer