Asscher: beperking duur detachering EU-werknemers

0

Het kabinet streeft binnen de EU naar een beperking van de duur dat werknemers naar een ander Europees land kunnen worden gedetacheerd.

Dat schrijft Asscher in een brief aan de Tweede Kamer als reactie op het SER-advies over arbeidsmigratie.

Nu kan een werknemer nog voor onbepaalde tijd worden gedetacheerd naar een ander Europees land. Het voorstel zorgt ervoor dat werknemers, onder het mom van het verlenen van een dienst, minder lang tegen een lager loon werken dan Nederlanders.

Gelijk loon voor gelijk werk
Het kabinet wil binnen Europa de oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden bestrijden, zodat er een gelijk loon wordt betaald voor gelijk werk op dezelfde plek. Asscher verwelkomt dan ook het advies van de SER om, in overleg met de sociale partners, te komen tot een actieplan ‘Bevordering eerlijke arbeidsmobiliteit in de EU’. Het kabinet ziet dit als een steun in de rug voor zijn ‘decent work’ agenda. Deze agenda is een van de prioriteiten van het Nederlandse EU-voorzitterschap vanaf 1 januari 2016.

Uitzondering op de tewerkstellingsplicht
De SER wil verder dat het gemakkelijker wordt voor bedrijven om internationale samenwerkingsverbanden aan te gaan buiten de EU. Het kabinet heeft daarom besloten dat bedrijven van te voren een uitzondering op de tewerkstellingsplicht kunnen aanvragen bij het UWV als zij gaan werken aan internationale projecten. Het UWV toetst voortaan vooraf per project of de desbetreffende functies door een Nederlander kan worden ingevuld of een werknemer uit een andere EU-lidstaat nodig is. Als dit laatste het geval is, hoeft het bedrijf geen aanvraag te doen voor een tewerkstellingsvergunning. Nu toetst het UWV nog per persoon of diegene hier mag werken en pas als de werknemer naar Nederland komt. Deze wijziging leidt tot minder administratieve lasten voor bedrijven. Hiermee wordt de pilot voor de kennisindustrie uitgebreid naar alle bedrijven die internationaal werken.


Bron: rijksoverheid.nl

 

Lees ook:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer