DPA behaalt winst in derde kwartaal

2

DPA Group behaalde in het derde kwartaal een winst van 0,8 miljoen euro na rente, belasting en afwaardering (EBITDA). De uitzender boekte in dezelfde periode vorig jaar een verlies van 0,7 miljoen. De herstructurering lijkt effect te hebben gehad.

De omzet daalde ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar van 14,9 miljoen euro naar 13,5 miljoen. De nettowinst kwam in dit kwartaal neer op 0,4 miljoen tegenover een nettoverlies van 0,9 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.

Brutomarge
“De brutomarge steeg naar 25 procent (derde kwartaal 2010: 23 procent). De resultaatverbetering is mede te danken aan de in het tweede en derde kwartaal van 2011 doorgevoerde maatregelen om de kostenstructuur te optimaliseren,” aldus DPA in een persbericht.

Personeelskosten teruggebracht
DPA die na een roerige periode 2011 beschouwt als ‘overgangsjaar’ heeft gesnoeid in de overheadkosten. Het aantal indirecte medewerkers is met 27 procent teruggebracht: van 101 medewerkers per 1 januari 2011 tot 74 medewerkers op een totaal aantal fte’s van 501 medewerkers en 97 freelancers per 30 september 2011.

Nieuwe convenanten afgesproken
“Eerder berichtte DPA dat zij door bijzondere en eenmalige kosten per 30 juni 2011 niet voldeed aan de met haar financier overeengekomen minimumeis voor de solvabiliteit. Inmiddels is de financieringsovereenkomst in goed onderling overleg aangepast en zijn nieuwe convenanten afgesproken. Een daarvan is dat DPA op kwartaalbasis dient te voldoen aan minimumeisen voor de EBITDA. Daarnaast zijn dividendbetalingen verbonden aan minimumeisen voor de solvabiliteit. De overige condities en bepalingen van de financieringsovereenkomst zijn niet materieel veranderd.”

Het bedrijf biedt in haar persverklaring geen vooruitzichten voor de komende periode.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

2 reacties

Reageer