‘UWV frustreert marktwerking private begeleiding uitzendkracht’

0

De private begeleiding van zieke uitzendkrachten heeft het afgelopen jaar duidelijk een besparing opgeleverd, maar het UWV frustreert bewust de markt voor private begeleiders, aldus Acture. Het UWV is het hiermee niet mee eens.

Acture, een grote private uitvoerder van de ziektewet voor uitzendbureaus in Nederland, zag per 1 januari 2012 haar klantenbestand groeien met honderd klanten. Maar “de kans dat deze groei zich voortzet of dat we meer concurrentie krijgen op deze markt is nihil," aldus commercieel directeur Maudie Derks.

‘Bewust verkeerd berekend’
“De bewust verkeerde berekening van de sectorpremie door het UWV leidt tot grote onzekerheid bij potentieel geïnteresseerde marktpartijen. Hierdoor wordt de markt gefrustreerd. Jammer, want de resultaten van private uitvoering zijn bewezen beter voor Nederland". Volgens de commercieel directeur heeft private begeleiding het afgelopen jaar een besparing van de uitkeringslasten opgeleverd van tenminste 7,5 miljoen euro.

‘Saillant’
Derks legt uit "de Ziektewetpremie wordt door UWV te laag berekend waardoor eigen risicodragers minder budget hebben om mee te werken. Saillant, vindt Derks, dat UWV zelf hierdoor te weinig premie binnenkrijgt om de uitkeringen van te kunnen doen. Volgens Derks verhoogt UWV het WW-deel van de premie om dat te compenseren. “Alle uitzendbureaus moeten hier aan meebetalen en daardoor betalen eigen risicodragers dus dubbel. Ook voor de private verzekeraar die wel de Ziektewetpremie mag vragen maar niet de WW-premie is het onvoorspelbare karakter reden om minder actief op deze markt aan de slag te gaan. Zo speelt UWV een slim spel met premies om haar eigen positie te beschermen."

Sneller aan de slag
"Meerdere malen hebben wij, maar ook de branche organisaties van verzekeraars en uitzenders met UWV om tafel gezeten om aan te dringen op een wijziging. UWV geeft aan slechts een wet uit te voeren, daarin staan eventueel wijzigingen op stapel. Wanneer en hoe is echter nog niet duidelijk, terwijl er nu iets moet gebeuren. Wij willen gewoon ons werk goed blijven doen en bijdragen aan positieve resultaten voor Nederland. De feiten bewijzen ons gelijk. Actieve en goede begeleiding zorgt ervoor dat we sneller mensen weer aan de slag hebben (Acture gemiddeld 6,97 dagen. UWV gemiddeld 36,4 dagen). Dit succes wordt nu feitelijk bestraft" aldus Derks."

Reactie UWV: ‘UWV voert de wet uit’
Een woordvoerder van het UWV spreekt, in een reactie op dit bericht, de aantijgingen met klem tegen: "UWV frustreert de ziektewet niet en speelt al helemaal geen ‘slim spel’, maar voert de wet uit. De problemen die Derks noemt zijn al enige tijd bekend en zijn door UWV gemeld bij het ministerie van SZW. Het ministerie kijkt naar een oplossing."

 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer