Inspectie SZW: handhaven sollicitatieplicht kan beter, ook bij flexibel werk

2

UWV en vooral gemeenten zouden in de huidige arbeidsmarkt die steeds meer flexibiliseert, meer kunnen inspelen op de vraag naar flexibele arbeid, zoals tijdelijk werk en werk via uitzendbureaus, aldus de Inspectie SZW. Veel inspanningen op de Werkpleinen zijn nu gericht op langdurige arbeid.

Als mensen met een uitkering niet genoeg doen om passend werk te zoeken, dan kunnen UWV en gemeenten hen sancties opleggen. Het blijkt dat de organisaties terughoudend zijn met financiële sancties, met name wanneer het om tijdelijk werk gaat, meldt de Inspectie in een persbericht.

WWB en WW
Uit onderzoek van de Inspectie SZW blijkt dat vooral gemeenten onvoldoende dwang en drang uitoefenen om ervoor te zorgen dat mensen actief op zoek gaan naar werk. Voor mensen in de WWB en in de WW geldt in het algemeen een sollicitatieplicht. “Toch zegt de helft van de mensen met een WWB-uitkering géén verplichting tot solliciteren te ervaren. Voor mensen met een WW-uitkering geldt dat in één op de vijf gevallen. Hoe langer de uitkering duurt, des te lager is de ervaren sollicitatieplicht.”

UWV en gemeenten proberen onder andere om via uitzendwerk en andere vormen van flexibel werk mensen uit de uitkering te krijgen. Werk is werk, ook als dat tijdelijk is. Vooral direct inzetbare cliënten zijn voor uitzendbureaus interessant, zoals mensen in de WW die nog maar kort werkloos zijn. UWV en gemeenten benutten voor deze groepen de mogelijkheden van flexibel werk voldoende, bijvoorbeeld door speeddates en inschrijven bij uitzendbureaus.

Nog onvoldoende
Voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt wordt de mogelijkheid van uitzendwerk nog onvoldoende nagestreefd. UWV en vooral gemeenten zijn nu nog onvoldoende in staat om hun activiteiten zodanig te organiseren dat ook mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt worden gestimuleerd om flexibel werk aan te nemen. Zowel gemeenten als cliënten die met flexibel werk niet voldoende kunnen verdienen, krijgen te maken met allerlei administratieve belemmeringen.

Tekortschietende computersystemen
De Inspectie SZW signaleert ook dat UWV en gemeenten op de Werkpleinen steeds meer aandacht hebben voor de vraag van werkgevers. Het succesvol samenbrengen van vraag en aanbod hangt in de praktijk vooral af van de persoonlijke inzet van de individuele medewerkers op de Werkpleinen. De ondersteunende computersystemen die een elektronische match tussen werkzoekende en vacature mogelijk moeten maken, schieten daarbij nog wel tekort.

Het onderzoek
De Inspectie SZW deed in 2011 onderzoek naar de manier waarop UWV en gemeenten op de Werkpleinen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bijelkaarbrengen. In het rapport ‘Iedereen aan de slag’ doet ze daar verslag van.

 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

2 reacties

  1. Waar is dat flexwerk? I am in! Er zijn gewoon echt geen banen op dit moment…Ik zie elke maand het aantal vacatures waar ik op kan reageren dalen en ook via de uitzendbureaus zie ik niets.

  2. Hoogopgeleid en tig keer op (flex)werk dichtbij en veraf gereageerd, even zo vaak afgewezen. Overkwalificatie is een van de redenen, want dat zou tot problemen kunnen leiden. Opvallend dat dat argument voor schoonmaakwerk en werk in kassen opeens niet meer blijkt op te gaan (uiteraard met de verplichting “oprecht” enthousiast te zijn)

Reageer