Klaar voor de inlenersbeloning?

1

Vanaf 30 maart 2015 krijgen uitzendkrachten, die onder de Algemene Bond Uitzendonderneming (ABU)-cao vallen, hetzelfde salaris als werknemers die in soortgelijke functies bij de organisatie in dienst zijn. Als uitzendbureaus dit niet goed hebben geregeld kan dat grote financiële gevolgen voor ze hebben. Lees tips voor het toepassen van de inlenersbeloning.

De uitzendondernemer is verplicht om vanaf dag één de inlenersbeloning toe te passen. Dat betekent dat voor alle uitzendondernemers, de uitzendkrachten in de meeste gevallen vanaf de eerste dag onder de inlenersbeloning vallen, in plaats van na de 26e week.

Onderzoek

In 2012 deed de Stichting Naleving cao voor Uitzendkrachten 455 onderzoeken naar het toepassen van de inlenersbeloning. Hieruit bleek dat in 432 onderzoeken de CAO niet juist werd toegepast. Dat leidde tot een totale benadeling van uitzendkrachten van 7.450.000 euro.
Fouten die vaak gemaakt worden met betrekking tot de inlenersbeloning zijn: het niet toepassen van het juiste uurloon, het nalaten van het goed of volledig vastleggen van de betreffende functie en functiegroep, het niet doorvoeren van loonsverhogingen en periodieken en het onjuist toepassen van overwerk- en toeslagpercentages. Na het onderzoek verdween 31 procent van de uitzendbureaus uit de markt.

Wat is de inlenersbeloning?

De basis voor de inlenersbeloning is artikel 8 lid 1 van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) waarin staat dat de ter beschikking gestelde arbeidskracht recht heeft op “ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden als die welke gelden voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de onderneming waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt (…)”.

Uitzonderingen

Er zijn uitzonderingen. Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt blijft een apart loongebouw gelden. Denk aan schoolverlaters of langdurig werklozen. Dit geldt ook voor mensen die worden bemiddeld vanuit de Participatiewet en mensen die het uitzendbureau van werk-naar-werk begeleidt. Verder is op uitzendkrachten met een contract voor onbepaalde tijd met het uitzendbureau (de zogenoemde fase C) een aparte beloningsregeling van toepassing.

Tips voor het toepassen van de inlenersbeloning

– Communiceer vooraf duidelijk met de inlener over de functie(s) en de bijbehorende beloning die in overeenstemming zijn met de onderdelen van de inlenersbeloning.
– Leg de beloningsmethodieken vast op papier.
– Neem in de algemene voorwaarden een bepaling op waarin de aansprakelijkheid voor onjuiste of niet volledige verstrekte informatie over de inlenersbeloning ligt bij de inlener.
– Bezoek de inlener regelmatig om te informeren naar wijzigingen in de inlenersbeloning en leg deze vast.
– Zorg voor voldoende (bij)scholing van de intercedenten.
– Voer een nulmeting uit om te bepalen hoe je bedrijf scoort als het gaat om het toepassen van de inlenersbeloning.

Geen cao?

Sommige bedrijven hebben geen cao. In dat geval zal de uitzendorganisatie ook de beloningsmethodiek moeten toepassen van het bedrijf waar de uitzendkracht werkt. Hierbij wordt gekeken naar de salarissen van medewerkers van het bedrijf die dezelfde functie hebben en dezelfde werkzaamheden verrichten. Het salaris van de uitzendkracht wordt alleen aangepast als dit in zijn voordeel is.

Bronnen: ABU/Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid/SNCU/Pep Advies

Lees ook: Akkoord ABU en bonden over vernieuwde CAO voor Uitzendkrachten

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

1 reactie

Reageer