SER: Europese detacheringsregels moeten duidelijker

0

De Europese regels voor het inzetten van buitenlandse werknemers in Nederland moeten duidelijker en strenger. Er wordt te vaak misbruik gemaakt van de regels, waardoor Nederlandse werknemers te maken krijgen met oneerlijke concurrentie van goedkope buitenlandse krachten. Dat advies geeft de Sociaal Economische Raad (SER) aan minister Asscher (SZW).

In het ontwerpadvies Arbeidsmigratie pleit de SER voor een actieplan voor eerlijke arbeidsmobiliteit in de EU.
Bedrijven kunnen sinds 1996 dankzij de detacheringsrichtlijn makkelijker met personeel aan projecten over de grens werken. Dat mag maximaal twee jaar en is bedoeld voor bijvoorbeeld een Pools metaalbedrijf dat met eigen werknemers een klus aanneemt in de Eemshaven. Zij krijgen dan loon volgens de Nederlandse normen, maar betalen sociale premies en aanvullend pensioen in hun thuisland.

EU-arbeidsmigranten
Het actieplan moet verder maatregelen treffen die gelijke behandeling en bekendheid met rechten en plichten bevorderen. Ook moet er meer aandacht komen voor de inburgering van EU-arbeidsmigranten en moeten de kwalificaties van de migranten beter worden benut. Veel EU-migranten zijn overgekwalificeerd voor het werk dat zij doen, aldus de raad.

Politieke onenigheid
De regeringspartijen VVD en PvdA zitten niet op één lijn over een plan om schijnconstructies met Oost-Europese werknemers aan te pakken. Het kabinet bespreekt waarschijnlijk vrijdag een voorstel hierover van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken. Maar volgens ingewijden staat nog niet vast dat de PvdA-minister op politieke steun kan rekenen. Later deze week zou nog beraad tussen de twee coalitiepartners plaatsvinden.

Onder minimumloon betalen
Asscher wil voorkomen dat bedrijven Poolse of andere Oost-Europese werknemers onder het minimumloon betalen, waardoor zij Nederlanders verdringen op de arbeidsmarkt. De minister wil daarom opdrachtgevers ervoor verantwoordelijk maken dat de cao-afspraken worden nageleefd. Op dit moment ligt de verantwoordelijkheid alleen bij de directe werkgever.

Asschers plannen stuiten echter op verzet van VVD-fractieleider Halbe Zijlstra. Hij wil dat ze worden afgezwakt. Delen van het bedrijfsleven, zoals de bouwsector, vinden de voorstellen van Asscher om een hele keten van opdrachtgevers aansprakelijk te maken te ver gaan.

Bron: ANP

Lees ook:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer