Loonsverhoging vaste medewerkers NBBU-cao gekoppeld aan economische ontwikkeling

1

Vakbond LBV en de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) zijn tot een akkoord gekomen over een loonsverhoging voor de vaste medewerkers in de uitzendbranche.

Per 1 januari 2011 gaan de lonen voor vaste medewerkers die vallen onder de NBBU-cao structureel met 0,5 procent omhoog. Daarnaast is een verhoging afgesproken die afhankelijk is van de economische ontwikkeling.

Bij een goede marktontwikkeling kan er een loonsverhoging van 0,5 procent worden toegepast met ingang van 1 juli 2011. Deze verhoging geldt alleen indien er twee aaneengesloten kalenderkwartalen sprake is van groei in uitzenduren van tenminste 5 procent ten opzichte van vergelijkbare perioden van het voorgaande jaar (gebaseerd op CBS-gegevens over de uitzendbranche). Mocht de groei achterblijven bij de verwachting kan de ingangsdatum verschuiven naar 1 oktober 2011. Als er ook op dat moment geen sprake is van voldoende groei, dan komt de loonsverhoging te vervallen.

Eerder werd in de ABU-cao een soortgelijke afspraak gemaakt. De werknemers die onder die cao vallen zouden een loonsverhoging krijgen als er sprake was van een gemiddelde groei van 5 procent van het aantal uitzenduren ten opzichte van dezelfde perioden het jaar daarvoor, gemeten over zes achtereenvolgende perioden. Deze loonsverhoging is intussen doorgevoerd per 1 december, omdat er aan de voorwaarden voldaan werd.
 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

1 reactie

  1. Bert Landman op

    Bedenk dat wanneer de omzet met 5 procent groeit, het netto resultaat van de uitzendorganisatie met enkele tientallen (!) procenten groeit. Dit omdat die groei wordt gerealiseerd vanuit de reeds aanwezige capaciteit (kantoren en medewerkers). Dus zo royaal is dit nou ook weer niet…

Reageer