Manpower en UWV gaan samenwerken

5

Manpower gaat nu ook samenwerken met het UWV. Jaarlijks willen zij 1200 kandidaten met een achterstand op de arbeidsmarkt plaatsen op vacatures. Deze samenwerking wordt in een convenant donderdag 28 februari officieel bekrachtigd tussen Manpower en UWV.

 

Het doel van het convenant is om kandidaten te bemiddelen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Deze kandidaten komen uit de doelgroepen 55 jaar en ouder plus diegene die langer dan drie maanden werkeloos zijn.

Het UWV doet de eerste selectie op basis van profielen zoals deze door experts van Manpower zijn samengesteld. Manpower neemt het proces over en bemiddelen de kandidaten voor een nieuwe baan. Frits Scholte, algemeen directeur Manpower: ‘Wij zijn trots dat Manpower als eerste invulling geeft aan het landelijke convenant dat uitzendkoepel ABU onlangs heeft afgesloten met UWV. Een mooi project waarin we de krachten bundelen in de veranderde wereld van werk. Vanuit de Human Age gedachte van ManpowerGroup creëren we kansen voor deze doelgroep en helpen ze aan een toekomst.’

UWV
André Timmermans, directeur divisie WERKbedrijf van UWV: ‘UWV doet er alles aan om voor werkgevers geschikte en gemotiveerde kandidaten te selecteren. Ik ben ervan overtuigd dat de samenwerking met Manpower ertoe bijdraagt dat werkzoekenden en vooral diegenen die moeilijk aan de slag komen, een plek op de arbeidsmarkt vinden. Andere uitzendorganisaties zullen het voorbeeld van Manpower ongetwijfeld volgen.’
In het maartnummer van Flexmarkt, die op 15 maar verschijnt, wordt er extra aandacht besteed aan de publiekprivate samenwerking tussen uitzendbureaus en de overheid.

Publiek-privaat

Er ontstaan op landelijk en lokaal niveau steeds meer initiatieven om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt door middel van een uitzendbaan weer aan het werk te krijgen. Eerder tekenden branche-organisaties NBBU en ABU al een convenant met het UWV. Verder wordt er ook op lokaal niveau samengewerkt tussen uitzendbureaus (zoals USG en Randstad) en gemeenten door het hele land.

Het maartnummer van Flexmarkt staat in het teken van deze samenwerkingen tussen uitzendbureaus en de overheid. Deze editie verschijnt op 19 maart.

Discussie

Werken jullie al samen met de publieke sector? Wat zijn jullie ervaringen daarmee? Deel ze via de Flexmarkt groep op LinkedIn of laat een reactie achter onder aan dit artikel.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

5 reacties

 1. welbaanmaargeenloon op

  Ik vreet een bezem als die 1200 mensen niet gewoon werken met behoud van uitkering.
  Ook uitzendburo’s profiteren hiervan. Dat is de WIN-WIN situatie.
  Winst voor gemeenten Winst voor uitzendburo’s.
  Verlies voor de uitkeringsgerechtigde die verder door het leven gaat als werkende arme!

 2. welbaanmaargeenloon op

  @richard.
  Nou daar ben ik nog niet zo zeker van dat het een mooie ontwikkeling is.
  In het artikel wordt op geen enkele manier duidelijk dat het om Banen gaat. Voorlopig gaat het nog alleen om het cree?ren van kansen.
  Vergeet niet dat uitzendburo’s al langer samenwerken met gemeenten en dat zij nu de re?ntegratie overnemen.
  Ondertussen heeft de overheid weer 5 miljoen beschikbaar gesteld. Dat geld gaat nu naar uitzendburo’s waar het vroeger naar re?ntegratieburo’s ging.
  In onze gemeenten worden ook bijstandsgerechtigden door uitzendburo’s geplaatst in reguliere banen maar zonder loon!!!
  Onder het mom van werkervaring en arbeidsritme opdoen en mogelijk doorstromen naar regulier werk.
  Oude wijn in nieuwe vaten.

 3. Richard Raats op

  Het is een mooie ontwikkeling. Persoonlijk zou ik wel eens willen weten hoeveel miljoenen aan publieke gelden voor r?integratie gemoeid zijn. Klaarblijkelijk vergeet het UWV waar zij de vele mensen voor hebben zitten. Oh nee, deze worden nu weggesneden zodat zij niet meer op de loonlijst staan. Daarvoor in de plaats worden alleen grote externe bedrijven ingehuurd om het probleem op te lossen terwijl er vele andere oplossingen zijn. Ik zou graag eens met een beslissingsbevoegde van het UWV van gedachte willen wisselen… Helaas staan oplossen lager op de agenda als uitbesteden… Misschien een mooi onderwerp voor een fanatieke Wobber in deze wereld!

 4. Mooi, een deal met een groot bureau om mensen te plaatsen.

  Het komt mij echter wel vreemd voor. Waarom 1 specifiek bureau. Waarom niet gewoon de geanonimiseerde CV’s van werkzoekende beschikbaar stellen aan alle, gecertificeerde, uitzend- en detacheringsbureau’s? Is toch veel eerlijker en effectiever?

  Hiernaast lijkt mij “werken met behoud van uitkering” een achterhaald principe. Werkgevers die echt goed personeel willen zullen de werknemer niet alleen vanwege deze constructie aannemen en misbruik van zo’n regeling is meer regel dan uitzondering.

  Het wordt eens tijd dat onze overheid(-organisaties) eens gaat nadenken en handelen in plaats van politiek bedrijven.

Reageer