Nieuwe Flexbarometer geeft inzicht in flexwerk

0

Vrijdag lanceerde TNO in samenwerking met uitzendkoepel ABU en vakbond FNV en met ondersteuning van het Ministerie van SZW de Flexbarometer.

De Flexbarometer is een website waarop beleidsmakers, sociale partners, bedrijven en andere geïnteresseerden informatie kunnen vinden over aantallen flexwerkers in de Nederlandse werkzame beroepsbevolking en hun persoonskenmerken, over de kwaliteit van de arbeid van werknemers met een flexibele arbeidsrelatie en over de toepassing van vormen van flexibele arbeid door bedrijven.
 
Wie op zoek is naar een volledig en toegankelijk overzicht van de beschikbare cijfers ter ondersteuning van de actuele maatschappelijke discussie over flexwerk, kan vanaf nu dus terecht op www.flexbarometer.nl.
 
Groeiende inzet flexibele schil
Flexibele arbeid, zoals flexibele arbeidscontracten of het inhuren van ZZP-ers, komt steeds vaker voor. De flexibele schil bedroeg in 2011 25% van de totale werkzame beroepsbevolking. Het gaat hierbij om personen die 12 uur of meer per week werken. In 2002 was dat nog 19%. Bezien we alle werkenden (dus ook diegenen die minder dan 12 uur werken) dan is de flexibele schil toegenomen van 23% naar 29%. De flexibele schil betreft werknemers met een flexibele arbeidsrelatie plus de zelfstandigen zonder personeel. Onder een flexibele arbeidsrelatie vallen alle werknemers die geen vast contract hebben met vaste uren. Laten we de zelfstandigen buiten beschouwing, dan had in 2011 18% van de werknemers met een contract van 12 uur of meer een flexibele arbeidsrelatie. Van alle werknemers (dus inclusief personen die minder dan 12 uur werken) was dat 23%. De cijfers zijn gebaseerd op de Enquête Beroepsbevolking (CBS).
 
Objectief en op grond representatieve databronnen
De Flexbarometer is objectief en  gebaseerd op representatieve databronnen van het CBS en TNO. In de Flexbarometer kan de gebruiker zelf selecteren over welke groepen flexwerkers en thema’s meer informatie gewenst is. Ook kan geselecteerd worden op specifieke sectoren.
 
De Flexbarometer groeit de komende jaren verder uit tot dé website met nog meer cijfers over flexwerk. Gegevens die nu nog ontbreken, bijvoorbeeld over specifieke groepen flexwerkers, over motieven en drijfveren van flexwerkers, en over bedrijfsbeleid, worden de komende jaren toegevoegd aan de Flexbarometer met behulp van aanvullende data van andere partners en door middel van nieuw onderzoek.

Over Auteur

redactieflexmarkt

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer