Onderwerp: Brancheinformatie

De uitzendbranche kent verschillende instanties die zich specifiek met de uitzendsector bezighouden. De brancheorganisaties Algemene Bond Uitzendondernemingen) (ABU) en Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) zijn de grootste belangenbehartigers in de uitzendsector.
Belangrijke algemene informatie voor de branche zijn de uitzenduren en –omzetcijfers die de ABU en het CBS publiceren. Daarnaast publiceert Flexmarkt elk jaar in juni haar eigen Flexmarkt Omzetranglijst, de toonaangevende ranglijst van uitzendbureaus in Nederland.
Andere informatie uit en over de sector betreft awards, certificering, een maandelijks overzicht van faillissementen en relevante actuele juridische informatie. Ook informatie van en over individuele uitzendbedrijven wordt hier gepubliceerd.

Artikelen over het onderwerp brancheinformatie

Brancheinformatie
Uitzendbureau moet intercedent intern carrièrepad bieden

De urgentie voor uitzendbureaus om de intercedent en backofficeprofessional te behouden wordt steeds groter. Tegelijkertijd verandert hun rol; wat is de invloed van digitalisering op matching en wat zijn de meest gevraagde competenties op dit moment? Een ding is zeker; werkgevers moeten echt gaan werken aan interne carrièrepaden. 

Brancheinformatie
Randstad heeft uitstekend jaar gedraaid

Randstad is behoorlijk goed hersteld van de coronacrisis. De omzet steeg in 2021 met +20%. Ook Randstad Nederland deed het beter dan gemiddeld in de markt. De krapte en mismatch op de arbeidsmarkt is de grootste uitdaging op dit moment.

Brancheinformatie
LPC doet 7e overname binnen twee jaar

Opnieuw heeft Labour Power Company (LPC) een strategische overname gedaan. Duijndam Uitzendgroep, met het hoofdkantoor in Wateringen bij Den Haag, gaat ook onderdeel uitmaken van het sterk expanderende LPC.

1 6 7 8 9 10 266