Prinsjesdag: ‘Begroting van de gemiste kansen’

0

In de eerste reacties op de Troonrede en de Miljoenennota wordt kritiek geuit op het gemis van een brede aanpak voor de groei van de economie en de mismatch op de arbeidsmarkt. Er heerst teleurstelling over de aanpak van de werkloosheid. Econoom Sylvester Eijffinger spreekt van een begroting van ‘gemiste kansen.’

ING: ‘Zwaarder inzetten op mismatch arbeidsmarkt’

Marieke Blom, hoofdeconoom van ING, vindt het verbeteren van de koopkracht door het Kabinet uit politiek oogpunt begrijpelijk, ‘maar economisch een gemiste kans’ gezien de fundamentele uitdagingen in de komende jaren. ‘Van een brede groeiagenda is geen sprake. Wat dat betreft had bijvoorbeeld zwaarder ingezet kunnen worden op de mismatch tussen arbeidsvraag en -aanbod, met name onder ouderen.’

Hoogleraar Sylvester Eijffinger: ‘Begroting van gemiste kansen’
Sylvester Eijffinger, hoogleraar financiële economie aan Tilburg University: ‘Het is een visieloze rijksbegroting, een begroting van gemiste kansen. Dit komt doordat de PvdA en VVD allebei totaal andere ideeën hebben over de hoofdlijnen van een nieuw belastingstelsel. Economen zijn het erover eens dat ons belastingstelsel uit 2001 op de schop moet om meer groei en werkgelegenheid te creëren. En er was ruimte, wel 5 miljard euro. De lastenverlagingen waar het kabinet mee komt zijn slechts kruimels.’

VNO-NCW: ‘Lasten op arbeid hoog’
VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland: ‘De lastenverlichting van 5 miljard euro is een goede maar ook hoognodige eerste stap na jaren van forse lastenverzwaringen. Het is van groot belang dat het kabinet de komende jaren verder inzet op lastenverlichting, versterking van de investeringsruimte en het innovatief vermogen van Nederland. Financiering van met name het mkb blijft een belangrijk aandachtspunt. Ook werpen de vele werkgeversverplichtingen en hoge lasten op arbeid te hoge drempels op voor het aannemen van werknemers en dus voor groei.’

Raad van State: ‘Belastinghervorming gemiste kans’
‘In het beleid voor 2016 stelt de regering een lastenverlichting centraal, waarmee een bedrag van 5 miljard euro is gemoeid. Het voornemen van de regering om dit bedrag te gebruiken voor lastenverlichting is begrijpelijk, maar is het verantwoord om daarvoor het begrotingstekort te laten oplopen? De manoeuvreerruimte om nieuwe schokken op te vangen is aanzienlijk afgenomen, terwijl de onzekerheden en risico’s waarmee de groei is omgeven, groot zijn. Hierdoor kan achterstallig onderhoud ontstaan dat kan leiden tot pijnlijke maatregelen in de toekomst. Het is een gemiste kans dat de aangekondigde belastinghervormingen niet worden doorgevoerd.’

FNV: ‘Werk moet eerlijker verdeeld’
FNV-voorzitter Ton Heerts:  ‘De werkloosheid is met 600.000 mensen, van wie er veel langdurig werkloos zijn, nog steeds onaanvaardbaar hoog. Eerlijker verdelen van werk is absoluut noodzakelijk. Er is ruim 50 miljard bezuinigd sinds Rutte I en die bezuinigingen worden ook komende jaren nog doorgevoerd. Nu komen enkele honderden miljoenen terug. Het zouden miljarden moeten zijn. Want de vele mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt, bijvoorbeeld in de zorg, krijgen zo hun werk niet terug. Bij dit kabinet, vooral bij Rutte en Dijsselbloem, staat rendementsdenken voorop en ontbreekt de menselijke maat.’

CNV: ‘Weinig concrete voorstellen aanpak werkloosheid’
Voorzitter Maurice Limmen, CNV:  ‘Over de werkloosheid hoor ik veel, maar ik zie te weinig concrete voorstellen. Te veel mensen staan aan de kant. Daar kan en moet het kabinet meer aan doen. ‘Pragmatisch bruggenbouwer’ als ambitie voor het Europees voorzitterschap is ronduit teleurstellend. Ik verwacht niets minder dan moreel leiderschap en de ambitie van het kabinet om tijdens het voorzitterschap de arbeidsmarkt op orde te krijgen en verdringing en oneerlijke concurrentie aan te pakken. Aan pappen en nathouden heeft de Nederlandse werknemer niets.’

D66: ‘Geen nieuwe plannen’
Alexander Pechtold, fractievoorzitter van D66: ‘De troonrede was als enige nog niet gelekt, maar helaas staan ook daarin geen nieuwe plannen om de werkloosheid aan te pakken. We  moeten snel meer banen creëren voor de 600.000 werklozen. In plaats daarvan maakt het kabinet intern ruzie en sluiten ze het ene na het andere onhoudbare en onbegrijpelijke compromis.

CDA: ‘Te veel discussies over koopkracht’
CDA-fractievoorzitter Sybrand Buma: ‘We hebben enorme discussies over koopkrachtplaatjes tot in de procenten, maar het ontbreekt aan de ambitie om ervoor te zorgen dat honderdduizenden mensen die aan de kant staan, aan een baan worden geholpen.’

PZO-ZZP: ‘Goed dat de zelfstandigenaftrek blijft’
Belangenorganisatie voor zelfstandigen PZO-ZZP  is verheugd dat het kabinet de zelfstandigenaftrek in stand laat. ‘Het is geen leuk cadeautje, maar een terechte ondernemingsfaciliteit die het belang en de veerkracht van zelfstandige professionals erkent’, PZO-ZZP vindt dat het kabinet een sterke bijdrage moet gaan leveren aan het verder stimuleren van zelfstandig ondernemerschap; het moet onnodige belemmeringen of nieuwe lasten wegnemen en ons stelsel laten mee bewegen met deze vorm van ondernemerschap.

Voorzitter Maessen wijst op het belang van een goede inrichting van de overgang van de VAR naar modelcontracten waarover de besluitvorming nu gaande is. ‘Met de aanpak via modelcontracten kan veel papierwerk voor de zelfstandige verdwijnen. Van groot belang daarbij is dat niet via de cao’s zaken geregeld gaan worden voor zelfstandige professionals die niet onder collectieve afspraken vallen. Daarmee wordt direct ingegrepen in de eigen positie van de zelfstandige.’


Lees ook: Miljoenennota 2016

Bron: ANP

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer