SNCU: Meldpunten over uitzendbureaus vereisen samenwerking

2

SNCU pleit voor een goede samenwerking tussen haar meldpunt tegen CAO-overtredingen en het meldpunt dat de Inspectie SZW onlangs heeft ingericht in het kader van malafide uitzendbureaus.

De Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten SNCU stelt dat het hoogste rendement wordt gehaald als haar eigen meldpunt, dat al sinds 2008 bestaat, goed kan samenwerken met het meldpunt van de inspectie.

Duizend meldingen

Bij het meldpunt van de SNCU zijn het afgelopen jaar meer dan 1000 meldingen ontvangen van
mogelijke overtreding van de uitzendCAO’s. Onder andere op basis hiervan is de SNCU in 2011 461 CAOonderzoeken gestart bij uitzendbureaus. De ervaring leert dat, als de CAO niet correct wordt nageleefd, vaak ook de belastingwetgeving en de wet minimumloon worden overtreden. Om die reden is reeds in 2011 een groot aantal klachten van de SNCU doorgezet naar de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie en de SIOD). 

Elkaar inzicht geven

Peter Loef, directeur van de SNCU, is van mening dat het succes van het nieuwe meldpunt sterk afhankelijk is van de wijze van opvolging van de uitvoering en de samenwerking daarbij met andere publieke en private handhavers in de keten. Inmiddels zijn er hele goede contacten tussen de Inspectie SZW en de SNCU. Binnenkort zullen de medewerkers van de beide meldpunten kennis met elkaar maken en inzicht geven in elkaars werkwijzen. Ook wordt binnen een projectgroep van SZW onderzocht of het meldpunt van de Inspectie SZW meldingen mag doorsturen naar de SNCU die betrekking hebben op mogelijke overtreding van de CAO. 

Tot slot benadrukt de SNCU het belang van goed management ten aanzien van de verwachtingen van de personen die het meldpunt benaderen. "Je kunt veel meldingen ontvangen, maar als de melder niets terughoort dan is dat een slecht signaal”; aldus Peter Loef. “In de praktijk merkt je dat door procedures die vanwege zorgvuldigheidsvereisten langlopend kunnen zijn, je niet binnen een paar dagen het probleem kan aanpakken. Dit vereist een duidelijke en zorgvuldige communicatie richting de melders".

De SNCU is om die reden, met ingang van deze week begonnen met melders bij iedere vervolgstap in het onderzoek te informeren. Hier ligt dus ook een nadrukkelijk aandachtspunt ter bespreking in het overleg tussen de Inspectie SZW en de SNCU. Peter Loef: “We zijn dit met elkaar aan de melders, alsook aan de vele bonafide uitzendbureaus verschuldigd.”
 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

2 reacties

  1. Branchevereniging ABU is blij met de aangekondigde samenwerking van SNCU (Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten) en de Inspectie SZW bij de opsporing en aanpak van malafide uitzendbureaus. ABU, de grootste branchevereniging van de uitzendsector, behartigt de belangen van ruim 400 gerenommeerde uitzendbureaus. Jurri?n Koops, ABU-directeur Sociale Zaken: ?Malafide uitzendbureaus zijn een lastige smet op onze branche waarbinnen vele duizenden mensen iedere dag op een goed geregelde manier aan het werk zijn. Als meldpunten goed samenwerken vergroot dat de pakkans. En daarmee wordt de samenwerking effectief.”
    (bron: website ABU)

  2. Miranda Schipper op

    ik heb melding gedaan van een bureau die behoorlijk heeft lopen graaien in de kas.Dit ten koste van vele mensen, mijn melding is doorverwezen naar de belastingdienst. Het lijkt erop dat dit weer op niets uitloopt . De SZW doet hier niets aan ik ken 4 beraus die vorige jaar over de kop zijn gegaan ten koste van?????

Reageer