Stichting Fonds Uitzendbranche (SFU)

0

In 2007 is de Stichting Fonds Uitzendbranche (SFU) opgericht door de sociale partners die betrokken zijn bij de ABU-cao en de NBBU-cao.

Het doel van SFU is het financieren van projecten op het gebied van opleidingen en arbeidsomstandigheden. Hiervoor zijn de stichtingen STOOF en STAF opgericht. STOOF staat voor Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche. STAF staat voor Stichting Arbo Flexbranche en verbetert de arbeidsomstandigheden binnen de uitzendbranche.

Daarnaast financiert SFU de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU).

Een uitzender kan gebruik maken van de diensten van de drie stichtingen. Als uitzender verbonden aan de ABU of NBBU moet er een premie betaald worden aan SFU. Deze premie wordt jaarlijks vastgesteld. Wanneer de cao algemeen verbindend wordt verklaard, geldt deze premieheffing voor alle uitzenders. 

De premie is loonsomafhankelijk en een percentage van het brutoloon van alle uitzendkrachten die werkzaam zijn in Fase A (ABU-cao) of Fase 1+2a (NBBU-cao). Zowel de uitzendkrachten met een uitzendovereenkomst met een uitzendbeding als de uitzendkrachten met een detacheringsovereenkomst moeten hierin worden meegenomen. De premie komt voor 100 procent voor rekening van de uitzender. Er mag voor deze premie dus niets worden ingehouden op het inkomen van de uitzendkracht.

De premie is voor 2010 vastgesteld op 0,2 procent.

Meer informatie >

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer