Stichting Normering Arbeid

0

De Stichting Normering Arbeid heeft als primair doel het realiseren van zelfregulering ter voorkoming van fraude en illegaliteit in de uitzendbranche en bij alle vormen van (onder)aanneming van werk. In dit kader is het opzetten van de NEN 4400 norm gecoördineerd en ondersteund en is het centrale Register Normering Arbeid opgezet.

Met de norm en het register heeft de Stichting als doe:

  • het beperken van de risicoaansprakelijkheid van inleners en uitbesteders van werk voor niet afgedragen belastingen en sociale verzekeringspremies;
  • het voorkomen van hoge boetes voor inleners en uitbesteders van werk voor het werken met mensen die niet gerechtigd zijn om in Nederland arbeid te verrichten, van wie de identiteit niet is vastgesteld of die een valse identiteit hebben aangenomen.

Adres
Postbus 90154
5000 LG Tilburg

Telefoon: 013 – 5944687
Fax: 013 – 5944748

Website: www.normeringarbeid.nl

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer