Advies van arboarts en UWV tegenstrijdig

0

Een werknemer heeft zich tijdens zijn vakantie ziek gemeld. De oordelen van de arboarts en het UWV zijn tegenstrijdig. Moet de werkgever wel of geen loon betalen?

DE FEITEN

Een werknemer heeft zich tijdens zijn vakantie in Marokko ziek gemeld. Uit een door de werknemer meegebrachte verklaring van de Caisse Nationale de Sécurité Sociale blijkt dat hij twaalf dagen arbeidsongeschikt was wegens schouder- en maagklachten. Direct na terugkomst is de werknemer beoordeeld door de arboarts. Deze heeft de arbeidsongeschiktheid als gevolg van onvoldoende beschikbare medische gegevens echter niet kunnen vaststellen. De werkgever heeft daarop het loon over de ziektedagen in Marokko ingehouden. De werknemer heeft bijna een half jaar later een deskundigenoordeel bij UWV aangevraagd, waar de arbeidsongeschiktheid wél wordt vastgesteld. Vervolgens vordert de werknemer alsnog betaling van het ingehouden loon over de ziektedagen.

DE BESLISSING

De kantonrechter overweegt dat aan het deskundigenoordeel van UWV op zichzelf geen (rechts)gevolgen kunnen worden verbonden. Dat wil niet zeggen dat het deskundigenoordeel opzij gezet kan worden als dat afwijkt van de mening van de arbo-arts. Daarvoor is het minstens noodzakelijk dat er bijkomende feiten en omstandigheden zijn, waaruit blijkt dat aan het deskundigenoordeel minder gewicht toekomt dan aan het oordeel van de arbo-arts. Hier is in dit geval sprake van. Bij de totstandkoming van het deskundigenoordeel heeft UWV noch de werkgever noch de arbodienst geraadpleegd. Het oordeel is uitsluitend gebaseerd op informatie van de werknemer. Bovendien is het deskundigenoordeel een half jaar na de rapportage van de arbo-arts opgesteld. Om die reden voldoet het deskundigenoordeel niet aan de wettelijke eisen en wordt de loonvordering van de werknemer afgewezen.

COMMENTAAR

Het deskundigenoordeel door UWV is bedoeld als onafhankelijk en onpartijdig medisch oordeel. Als het deskundigenoordeel genegeerd kan worden zodra het afwijkt van het medische oordeel van de arbo-arts, zou het aanvragen ervan onzinnig zijn. Afwijken is pas mogelijk als er feiten en omstandigheden zijn die dat rechtvaardigen.

Kantonrechter Haarlem 20 december 2006, Jurisprudentie Arbeidsrecht 2007, nr. 41

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer