Uitzendorganisaties moeten scholing uitzendkracht stimuleren

0

Scholing vergroot de kansen op de arbeidsmarkt, ook voor uitzendkrachgten. De belangrijkste factor die bepaalt of een uitzendkracht scholing volgt, is of hij of zij het aangeboden krijgt. ‘Daar liggen kansen voor uitzendbureaus en inleners.’

Dat blijkt ook uit een onderzoek in opdracht van Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF). In opdracht van STOOF onderzocht Panteia onder een groep van 622 uitzendkrachten wat de reden is waarom zij wel of geen opleiding volgen. Loopbaangesprekken en het actief aanbieden van een opleiding bevorderen de scholingskansen van uitzendkrachten. ‘Daar liggen kansen voor uitzendbureaus en inleners. Die kunnen door goed uit te leggen wat de voordelen van scholing zijn, nog meer uitzendkrachten een opleiding aanbieden’, aldus Adriana Stel van STOOF die vrijdag 31 oktober zijn 10-jarig bestaan viert.

Man met HBO+
Hoe mondiger de uitzendkracht, hoe eerder hij of zij een opleiding volgt, zo blijkt uit het onderzoek. Uitzendkrachten die oververtegenwoordigd zijn in de groep die scholing volgen, zijn mannen in de leeftijd 26-45 jaar, mensen met een etnische achtergrond en uitzendkrachten met een hbo+-niveau. 27% van de onderzochte groep geeft aan scholing te hebben gevolgd, waarvan een deel informele scholing, het leren op de werkvloer, van collega’s, ook als scholing waarderen.

Kansen op arbeidsmarkt
Uitzendkrachten geven aan dat zij scholing zien als middel om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Ze zien het als een manier om aan een vaste baan te komen of een nieuwe uitzendbaan te krijgen. De uitzendkrachten die scholing hebben gevolgd waren daar tevreden over.

Scholing uitzendkracht
Verreweg de belangrijkste factor die bepaalt of een uitzendkracht scholing volgt, is of hij of zij het aangeboden krijgt. Dit geldt voor ongeveer een derde van de uitzendkrachten die een opleiding volgt. ‘Het lijkt een open deur, maar een duwtje in de rug werkt dus goed als je scholing onder uitzendkrachten wilt stimuleren’, aldus Adriana Stel. Verder helpt het voeren van een loopbaangesprek ook goed. Uitzendkrachten met wie door de werkgever een gesprek wordt gevoerd over hun loopbaan, volgen in grotere aantallen scholing.

Vragen om scholing
Het nemen van eigen initiatief door de uitzendkracht is een derde factor die bepalend is voor het volgen van scholing. Uitzendkrachten die bij hun uitzendwerkgever actief vragen om scholing, krijgen dat uiteindelijk ook vaker. Aan de andere kant weten uitzendkrachten niet goed wat de mogelijkheden zijn of wat scholing inhoudt. Ze denken er niet voor in aanmerking te komen of hebben het beeld dat scholing omscholing betreft.

Scholing stimuleren
Om scholing van uitzendkrachten verder te bevorderen, ligt het voor de hand om het actief aan te bieden en meer loopbaangesprekken te voeren. Daarnaast is het zaak het eigen initiatief van uitzendkrachten te stimuleren door breed te communiceren wat de scholingsmogelijkheden zijn en als werkgever vragen naar de behoefte van uitzendkrachten. Ook loont het als uitzendondernemingen groepen die substantieel minder opleiding volgen, zoals vrouwen en uitzendkrachten die langere tijd werkloos zijn geweest, te stimuleren scholing te volgen.

STOOF is het scholingsfonds voor de uitzendbranche. STOOF stimuleert, initieert en financiert opleidingen voor flexibele en vaste medewerkers binnen de uitzendbranche en wordt paritair bestuurd door ABU, CNV Dienstenbond, FNV Bondgenoten, LBV, NBBU en De Unie.

Bron: Stoof

Lees ook:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer