Waar blijft de faillissementsgolf in de flexbranche?

0

Sinds de coronacrisis gaan opvallend weinig uitzendbureaus failliet. Oorzaak: de coronasteun van de overheid. Nu die er niet meer is en de uitgestelde belastingen moeten worden terugbetaald, is de verwachting dat er in 2023 veel meer uitzendbureaus failliet zullen gaan.

In het eerste half jaar van 2022 gingen volgens fallissementen.com slechts 22 uitzendbureaus failliet. In het tweede half jaar 20. Dat is relatief weinig gezien het feit dat er naar schatting 15.000 uitzendbureaus in Nederland zijn. Daar dient bij te worden opgemerkt dat niet bekend is hoeveel uitzendbureaus er gestopt zijn het afgelopen jaar.

CBS: ‘aanhoudend laag aantal’

Het aantal faillissementen is al enkele maanden achtereen gestegen en heeft het hoogste niveau in twee jaar tijd bereikt. Toch is er volgens het CBS nog altijd sprake van een aanhoudend laag aantal in vergelijking met voor de coronacrisis.

Terugbetalen belastingschuld

Maar daar kan in 2023 wel eens verandering in komen, mede door stijgende energiekosten en hoge inflatie. En door overheidssteun en uitgestelde betalingen hebben een groot aantal bedrijven de laatste twee jaar kunnen overleven die anders failliet zouden gaan. Doordat bedrijven sinds 1 oktober jl. de uitgestelde belastingen moeten overmaken en veel ondernemers ook een deel van de NOW of TVL subsidies moeten terugbetalen, zal het aantal faillissementen in 2023 sterk toe gaan nemen, zo verwacht Stichting MKB Financiering.
Volgens ING is de belastingschuld die flexbedrijven tijdens de coronacrisis hebben opgebouwd en nu moeten terugbetalen fors; voor de gehele flexbranche bedraagt de belastingschuld € 985 miljoen. Per flexbedrijf dat belastinguitstel heeft aangevraagd bedraagt dit omgerekend gemiddeld € 323.000. Ondanks dat zij hier meerdere jaren de tijd voor krijgen, vreest ING dat dit voor een aantal flexbedrijven tot bedrijfsbeëindiging of faillissement zal leiden.
“Het aantal faillissementen is de afgelopen twee jaren zo extreem laag – ook in de flexbranche – dat het niet anders kan dan dat er volgend jaar meer faillissementen zullen komen”, zo zei ING-econoom Katinka Jongkind afgelopen december in een interview met Flexmarkt.


Lees ook:

 

Volg Flexmarkt op LinkedIn:

Over Auteur

Reageer