Gratis ontwikkeltraject, ook voor flexkrachten

0

Werkenden en werkzoekers kunnen een gratis ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Dit hoort bij het crisisprogramma NL Leert Door, onderdeel van de tweede tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Per 1 augustus is dit ingegaan.

Werkgevers die de tweede NOW-regeling aanvragen verplichten zich om hun werknemers te stimuleren aan bij- en omscholing te doen. Werknemers kunnen daarvoor bestaande regelingen gebruiken. Zoals de fiscale studieaftrek of het opleidings- en ontwikkelingsfonds (O&O-fonds) voor hun branche of bedrijfstak. Maar het kabinet heeft ook € 50 miljoen extra uitgetrokken voor het crisisprogramma NL Leert Door.

Persoonlijk ontwikkeladvies

Onderdeel van dat crisisprogramma is een gratis persoonlijk ontwikkeladvies. Hierin krijgen mensen zicht op hun kansen op ander of beter werk tijdens deze crisis. Ook kunnen loopbaanadviseurs mensen ondersteunen bij het kiezen van de juiste (bij)scholing of tips geven bij het zoeken en solliciteren naar werk. Aan het einde van het traject krijgt de deelnemer een ontwikkelplan mee, waarin acties staan die iemand kan ondernemen om beter voorbereid te zijn op de toekomst. De regeling staat open voor alle werkenden, ook voor zelfstandigen en flexwerkers. Per afgerond ontwikkeladvies kan de loopbaanadviseur 700 euro claimen bij het Rijk.

Procedure

Wie wil deelnemen, kan zich aanmelden bij een loopbaanadviseur. De eisen die het Rijk stelt aan deze adviseur staan hier. Verwijzingen naar organisaties die kunnen helpen bij een persoonlijk loopbaanadvies zijn te vinden onder aan deze webpagina. De loopbaanadviseur vraagt vervolgens subsidie aan en handelt de administratie af. Loopbaanadviseurs kunnen zich registreren vanaf 1 augustus op het portaal van ontwikkeladvies. Subsidie aanvragen voor gegeven loopbaanadviezen kan vanaf 1 oktober aanstaande. Alle details van de subsidieregeling zijn te vinden in deze publicatie in de Staatscourant.

Ook korte cursussen

Vanaf dit najaar kunnen werkenden en werkzoekers ook scholingstrajecten volgen op kosten van het crisisprogramma NL Leert Door. Het kan gaan om kortdurende cursussen om een specifieke vaardigheid te leren, vakgerichte bijscholing of de eerste module van een langer omscholingstraject. Zo kunnen mensen vaardigheden leren om ander werk te kunnen verrichten binnen de organisatie waar ze al werken, of om beter inzetbaar te worden bij andere bedrijven. Maar het kan ook een eerste stap zijn richting omscholing naar een ander beroep of andere loopbaan met betere kansen op werk. Opleiders kunnen de kosten van deze (online) scholingsactiviteiten verhalen op de subsidieregeling NL leert door. Aan de uitwerking van deze regeling wordt nog gewerkt.

Alle informatie over het crisisprogramma is te vinden op: Nederland Leert Door.

Bron: PW.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer