8 vragen over… loonkostenvoordelen

0

In de rubriek Flexvraag beantwoorden Chris van der Laan en Henk Geurtsen van Experts in Flex vragen over relevante onderwerpen uit de flexbranche. In dit artikel: 8 vragen over loonkostenvoordelen.

 1. Wat zijn loonkostenvoordelen?
  Loonkostenvoordeel is een belastingmaatregel die is ingevoerd in 2018 en is bedoeld om de arbeidsparticipatie aan de onderkant van de arbeidsmarkt te stimuleren. Werkgevers krijgen een tegemoetkoming wanneer zij mensen met een kwetsbare positie in dienst nemen (zoals ouderen en arbeidsgehandicapten).
 2. Welke doelgroepen zijn er?
  Er zijn vier doelgroepen: oudere werknemers (56+), de doelgroep “banenafspraak en scholingsbelemmerden”, arbeidsgehandicapte werknemers, en de herplaatste arbeidsgehandicapte werknemers.
 3. Hoe ziet die tegemoetkoming eruit?
  Het subsidiebedrag voor de oudere werknemer en de arbeidsgehandicapte werknemer is € 3,05 per verloond uur met een maximum van € 6.000,- per jaar per werknemer, gedurende maximaal drie jaar. Voor de herplaatste arbeidsgehandicapte werknemer geldt dezelfde tegemoetkoming alleen kan deze maximaal één jaar worden toegepast. De subsidie  voor de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden is € 1,01 per verloond uur met een maximum van € 2.000,- per jaar, gedurende maximaal drie jaar. De maximumbedragen zijn op basis van een 38-urige werkweek en worden naar rato van het aantal uren toegekend. Uitbetaling van de subsidie vindt in het volgende kalenderjaar plaats.
 4. Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om er gebruik van te maken?
  Een werknemer moet uit een uitkeringssituatie komen. Per doelgroep zijn dit verschillende soorten uitkeringen. Bij de doelgroep “oudere werknemer” moet de werknemer bovendien ouder zijn dan 56 jaar bij indiensttreding. Tot slot moet voor iedere werknemer binnen drie maanden na indiensttreding een doelgroepverklaring worden aangevraagd bij het UWV.
 5. Binnen drie maanden na indiensttreding, is dat niet erg kort?
  Ja dat is erg kort dag. Je moet dus dicht op de bal blijven zitten, anders is het gewoon pech. Tijdens de coronacrisis is die termijn een poosje opgerekt geweest naar zes maanden, maar dit is helaas weer teruggebracht naar drie maanden.
 6. Wordt de duur van het loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden nog aangepast?
  Al in 2020 werd in de Tweede Kamer besproken dat de duur van het loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak zou worden aangepast van maximaal drie jaar naar zolang de werknemer in dienst is bij de werkgever waar de doelgroepverklaring is aangevraagd. Deze aanpassing zal waarschijnlijk vanaf 2024 gaan gelden.
 7. Hoe zit dat met die rechtszaak over loonkostenvoordelen?
  In 2022 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zich gebogen over een zaak waarin door de werkgever werd gesteld dat de loonkostenvoordelen mee kunnen worden genomen in het geval van een overgang van onderneming. De Belastingdienst neemt het standpunt in dat deze vervallen en niet meegaan naar de overnemende werkgever. Het gerechtshof heeft geoordeeld dat de doelgroepverklaring geldig blijft omdat de doelgroepverklaring  primair aan de werknemer “hangt” en niet aan de werkgever. Bij overgang van onderneming gaan alle rechten en plichten over, dus ook de loonkostenvoordelen. Er is cassatie ingesteld dus er is nog geen definitieve beslissing maar wij blijven dit volgen.
 8. Wat is tot slot belangrijk voor de loonkostenvoordelen?
  Het is van groot belang om het proces voor het benutten van de loonkostenvoordelen goed in te regelen. Zo kan de backoffice een belangrijke bijdrage doen aan de marge. En € 3,05 per uur is natuurlijk veel geld!

Dit artikel uit de rubriek Flexvraag, verzorgd door Experts in Flex, wordt ook gepubliceerd Flexmarkt magazine.

Lees ook: 7 vragen over… Binden en boeien door detachering

 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer