‘Bruggen slaan tussen vraag en aanbod arbeid’

0

De toenemende automatisering binnen het bedrijfsleven zorgt voor een mismatch op de arbeidsmarkt. Aan de ene kant zijn er veel werkzoekenden, aan de andere kant hebben werkgevers in bepaalde niches moeite om aan het juiste personeel te komen. Deze mismatch op de arbeidsmarkt wordt de komende jaren alleen maar groter en vormt nu en in de toekomst een grote uitdaging voor organisaties, want hoe vinden zij deze professional? Niels Huismans, Business Developer bij FastFlex, beantwoordt die vraag in zijn blog.

Begin 2014 was 13% van de werkloosheid volgens het Centraal Plan Bureau (CPB) een direct gevolg van een mismatch op de arbeidsmarkt. De paradox is groot: werkzoekenden komen amper aan een baan en het bedrijfsleven komt structureel gekwalificeerd personeel tekort. Het op een korte termijn overbruggen van deze kloof is niet eenvoudig, maar wel noodzakelijk. Op een langere termijn kan dit leiden tot een hogere werkloosheid en lagere economische groei. Het tegengaan van dit probleem is deels de verantwoordelijkheid van de overheid, maar toch kunnen bedrijven zelf ook een aandeel hebben in het naar elkaar toe brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

Investeer in zp’ers
De vraag die organisaties zichzelf moeten gaan stellen is: ‘Aan welke expertise hebben wij in de toekomst behoefte?’ Niet alleen om te zorgen dat de juiste professional wordt binnengehaald, maar ook dat hierop ingespeeld kan worden met opleidingen en trainingen. Werknemers en zelfstandige professionals moeten zichzelf continu blijven ontwikkelen en om- en bijscholen. Belangrijk is dat niet alleen vast personeel dit ontwikkelproces wordt aangeboden, maar ook de flexibele schil. Zij hebben immers een zeer grote invloed en bijdrage wat betreft het succes van de organisatie. Ik zie veel organisaties vastzitten in het denken in contractvorm en zij zijn vaak van mening dat alleen de zp’er zelf moet investeren in zijn toekomst. Dat is jammer, want het uitgangspunt zou moeten dat juist vakmensen de grootste toegevoegde waarde hebben binnen het bedrijf, ongeacht hun dienstverband. Investeer in je vaste medewerkers, maar zeker ook in je zp’ers!

Selectieprocedures overboord
Waar er weinig focus ligt bij opleiding en training, slaat deze bij werving en selectie van nieuw personeel vaak door. Traditiegetrouw wordt personeel veelal geselecteerd op analytische vaardigheden en hard skills. Dat is bijzonder als je je bedenkt dat juist competenties steeds belangrijker worden in de huidige arbeidsmarkt. Een van de meest populaire beroepen is momenteel de data-analist. Daarnaast zie je steeds meer succesvolle managers met een opleiding van de hogere hotelschool doorbreken in de top van het bedrijfsleven. Deze voorbeelden laten zien dat een onconventionele combinatie van kennis en kunde (competenties) interessanter is dan traditionele criteria. Kortom: gooi je selectieprocedures overboord en kijk naar boeiende combinaties.

Ook voor de nieuwe generatie millennials in aantocht, moeten bedrijven hun manier van werven aanpassen. Deze generatie verschilt enorm van de huidige generatie werkenden en vindt andere zaken in arbeidsrelaties belangrijk. Zo blijkt uit onderzoek van FastFlex dat met name organisatiecultuur een doorslaggevende factor is voor deze millennials, contractvorm speelt bijna geen rol meer. Kortom: softskills en cultuur zijn key in het aantrekken van nieuw talent.

Kloof arbeidsmarkt dichten
De mismatch op de arbeidsmarkt is onontkoombaar, maar de kloof tussen vraag en aanbod is zeker te dichten. Hoewel een groot deel van dit probleem door de overheid opgelost moet worden, staan organisaties niet geheel machteloos. Een andere denkwijze op het gebied van opleiden en werven is hierbij vereist. Om de mismatch-kloof te dichten moeten bruggen worden geslagen en aan organisaties de taak om de touwen te spannen.

Dit is een ingekorte versie van een blog van Niels Huismans, Business Developer bij FastFlex.


Lees ook: ZP’er steeds belangrijker door mismatch arbeidsmarkt

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer