Dienstverband 14 jaar onderbroken. Eerste contract telt toch mee

0

Een werkneemster is tussen twee contracten 14 jaar uit dienst omdat er bij het bedrijf niet parttime gewerkt kan worden.

In de tussenperiode werkt ze wel als uitzendkracht en oproepkracht bij de werkgever. De rechter bepaalt dat de dienstjaren van voor de onderbreking ook mee tellen voor de bepaling van het aantal dienstjaren.

De situatie

Een medewerkster bij een bank is van 1972 tot 1981 in dienst. Na de geboorte van haar kind in 1981 werkt ze tot 1996 als oproepkracht, vakantiekracht en uitzendkracht bij de werkgever omdat parttime werken niet mogelijk is. In 1996 is parttime werken wel mogelijk en komt ze weer in dienst.

Na een fusie wordt de medewerkster in 2009 boventallig. Na een mislukt loopbaanbegeleidingstraject van een jaar verzoekt de werkgever de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst.
 

Het verschil van mening

De partijen verschillen onder meer van mening over het aantal dienstjaren waarmee gerekend moet worden in de kantonrechtersformule.
 

Het oordeel van de kantonrechter

De kantonrechter wijst het ontbindingsverzoek toe. Bij de vaststelling van de ontslagvergoeding worden de dienstjaren van het eerste contract deels meegerekend. De rechter overweegt daarbij dat de A-factor uitgaat van het beginsel dat trouwe dienst ‘billijkheidshalve’ van invloed is op de hoogte van de ontbindingsvergoeding. En in dit geval ziet de rechter aanleiding om de trouwe dienst van de medewerkster deels mee te laten tellen. De periode van 1972 tot 1981 wordt meegerekend voor 4 dienstjaren. Daarmee komt de teller in totaal op 25 dienstjaren te staan: 4 voor de eerste contractperiode en 21 dienstjaren voor de periode van 1996 tot 2011.

Bron:
LJN BO6717
, Kantonrechter Almelo
Eerste aanleg
Dienstjaren en onderbreking arbeidscontract
8 december 2010

Door mr. Ingrid Kooijman

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer