Loonkostenvoordeel bespaart uitzendbureaus veel geld

0

De huidige premiekorting in het loonkostenvoordeel verandert per 1 januari 2018. Deze tegemoetkoming is erop gericht werknemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Het UWV licht toe hoe uitzendbureaus hiervan kunnen profiteren.

Wat is het loonkostenvoordeel?

Het loonkostenvoordeel is een tegemoetkoming voor werkgevers, die oudere werknemers en werknemers met een beperking door ziekte of handicap in dienst nemen. Deze regeling gaat op 1 januari 2018 in en vervangt de huidige premiekortingen. De nieuwe tegemoetkoming is een onderdeel van de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl).

Waarom deze regeling?

De overheid wil het aantrekkelijker maken voor werkgevers om werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. In het kader van Wet tegemoetkoming loondomein is per 1 januari 2017 al het ‘lage inkomensvoordeel’ ingevoerd. Dit is een jaarlijkse tegemoetkoming in de loonkosten voor werknemers met een laag inkomen.

Wanneer heb je recht op dit voordeel?

Een loonkostenvoordeel kun je krijgen voor oudere werknemers en voor werknemers met een arbeidsbeperking, bijvoorbeeld een ziekte of handicap. Deze werknemers hebben een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals dat wordt genoemd.

Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming?

Het loonkostenvoordeel kan gelden voor vier doelgroepen:

  • Ouderen (56+), maximaal € 6.000 per jaar (€ 3,05 per verloond uur)
  • Arbeidsgehandicapten, maximaal € 6.000 per jaar (€ 3,05 per verloond uur)
  • Herplaatste arbeidsgehandicapten, maximaal € 6.000 per jaar (€ 3,05 per verloond uur)
  • Doelgroep Banenafspraak, maximaal € 2.000 per jaar (€ 1,01 per verloond uur)
  • Voor al deze groepen geldt dat de tegemoetkoming maximaal 3 jaar kan duren.

Hoe kom ik in aanmerking voor het loonkostenvoordeel?

Allereerst moet de werknemer behoren tot een van de doelgroepen. De werknemer vraagt vervolgens, binnen drie maanden na aanvang van het dienstverband, een doelgroepverklaring aan bij UWV of gemeente. De werknemer geeft de verklaring aan de werkgever.

Waar vraag je de tegemoetkoming aan?

Werkgevers vragen het loonkostenvoordeel aan via de loonaangifte. UWV berekent met de gegevens uit de loonaangifte de hoogte van de tegemoetkoming. De Belastingdienst betaalt uiterlijk in september 2019 uit. Belangrijk verschil met de huidige premiekortingen: het voordeel wordt niet meer door de werkgever zelf berekend.

Hoe werkt dit binnen de uitzendbranche?

Voor de uitzendbranche geldt een specifieke afspraak voor het afmelden van de inkomstenverhouding in de loonaangifte. Deze afspraak luidt: als een uitzendkracht 52 weken niet meer voor de uitzendonderneming heeft gewerkt, wordt de inkomstenverhouding, met terugwerkende kracht, afgemeld. UWV adviseert om per 2018 de inkomstenverhouding af te melden als een uitzendkracht 26 weken niet meer voor jou heeft gewerkt.

Hoe ziet dit er in de praktijk uit?

Een concreet voorbeeld: een uitzendkracht heeft op 30 juni 2017 voor het laatst voor jou gewerkt. Meld dan de inkomstenverhouding uiterlijk af in de loonaangifte over december 2017, met 30 juni 2017 als einddatum.

Hoe blijf ik op de hoogte?

Via uwv.nl/werkgevers of de website van het ministerie van SZW.


Dit is een bijdrage van het UWV die in de september-editie van Flexmarkt is gepubliceerd. In de rubriek Q&A beantwoordt UWV vragen over aangeboden diensten en actuele wet- en regelgeving.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer