Medezeggenschap voor uitzendkrachten

0

Bedrijven en instellingen waarin in de regel meer dan
vijftig personen feitelijk werkzaam zijn, moeten op grond van de Wet op de
Ondernemingsraden (WOR) een ondernemingsraad hebben.

Art 1, lid 3 van de WOR bepaalt dat uitzendkrachten (en gedetacheerden) medezeggenschapsrechten hebben. Uitzendkrachten moeten door uitzendbureaus worden meegeteld bij de bepaling van het aantal werknemers voor de verplichte instelling van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

Volgens art. 6, lid 2 en 3 WOR   hebben uitzendkrachten kiesrecht voor de OR, als ze 6 maanden in dienst zijn bij een uitzendbureau. Uitzendkrachten kunnen zich na een jaar verkiesbaar stellen voor de OR van het uitzendbureau.

Uitzendkrachten die langer dan 24 maanden werken voor dezelfde inlener, hebben medezeggenschapsrechten in het bedrijf waaraan men is uitgeleend.

Meer informatie over ondernemingsraden >>
 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer