Regels huisvesting van buitenlandse uitzendkrachten

0

Welke aangepaste regels gelden er voor huisvesting van buitenlandse uitzendkrachten?

 1. Toegestane huisvestingsvormen zijn:
  • Reguliere woning
  • Hotel / pension
  • Wooneenheden in gebouwencomplex
  • Recreatiebungalows
 2. De beschikbare ruimte per persoon moet minimaal 10 vierkante meter zijn;
 3. Ten aanzien van de gebruiksvoorzieningen moeten de wettelijke regels gevolgd worden. Huisvesting dient adequate voorzieningen te bevatten op het terrein van sanitair, kookgelegenheid en verwarming en adequaat te zijn voor de specifieke bewoningsdoeleinden van deze specifieke groep werknemers.
 4. De brandveiligheid van de locatie moet minimaal conformwettelijke en gemeentelijke regels zijn ingeregeld. Ook bij individuele woonobjecten besteedt de uitzendonderneming serieuze aandacht aan brandveiligheid.
 5. Op locatie dient adequate informatievoorziening in de landstaal duidelijk voorhanden te zijn, met aanbevolen handelingen en telefoonnummers van publieke diensten in geval van noodgevallen.
 6.  Bovenstaande verplichtingen voor de uitzendondernemingen gelden niet als de uitzendkracht zelf de huisvesting regelt.

De normen omtrent huisvesting zijn van toepassing op de uitzendonderneming die zelf groepsgewijs aan uitzendkrachten woonruimte ter beschikking stelt of inhuurt en al dan niet daarvoor een derde inschakelt.

 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer