Ontslag ondanks ziekmelding

0

Een werkneemster die zich vrijwel gelijktijdig met een ontslagaanvraag
ziek meldde, is door haar werkgever terecht ontslagen, zo oordeelde de rechter
in Haarlem. Volgens hem was het opzegverbod tijdens ziekte niet
geschonden.

Op 27 november 2006 diende de werkgever ’s ochtends een ontslagaanvraag bij het CWI in. Op dat moment liep de werkneemster – naar eigen zeggen – al ziek rond. Zij had dit ook tegen haar baas gezegd.
 
Huisarts
Pas ’s middags meldde zij haar baas dat ze weg zou gaan om haar huisarts te bezoeken en aansluitend meldde zij zich formeel ziek. Dat was kort nadat zij door baas op de hoogte was gesteld van de ontslagaanvraag.
 
Toestemming van CWI
De werkneemster werd door haar werkgever ontslagen, na de verkregen toestemming van het CWI. Volgens de werkneemster gold er een opzegverbod, omdat zij op de dag van de aanvraag ziek was.
 
Vluchten in ziekte
De rechter ging hier niet in mee. Het tijdstip van de officiële ziekmelding is allesbepalend, zo oordeelde hij.’De theoretische mogelijkheid bestaat dat iemand in verband met het in de lucht hangende ontslag vlucht in ziekte.’ Juist om dat te voorkomen geldt de strikte regel dat de ziekmelding ná indiening van de ontslagaanvraag geen effect sorteert, aldus de Haarlemse rechter.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer