Minimumloon per 1 januari 2016

0

Het wettelijk minimumloon wordt per 1 januari 2016 verhoogd met 1,11%. Per 1 januari 2016 gelden volgens de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) ook nieuwe regels voor het minimumloon.

De brutobedragen van de Wet minimumloon (WML) en de minimumvakantiebijslag zijn per 1 januari 2016 als volgt:

  • € 1.524,60 per maand  (was per 1 juli 2015: € 1.507,80)
  • € 351,85 per week
  • € 70,37 per dag

Minimumjeugdloon

Werknemers jonger dan 23 jaar hebben recht op een vastgesteld percentage van het bruto wettelijk minimumloon.

Het wettelijk minimumjeugdloon per 1 januari 2016 wordt:

22 jaar: € 1.295,90 per maand (85%)

21 jaar: € 1.105,35 per maand (72,5%)

20 jaar: €    937,65 per maand (61,5%)

19 jaar: €    800,40 per maand (52,5%)

18 jaar: €    693,70 per maand (45,5%)

17 jaar: €    602,20 per maand (39,5%)

16 jaar: €    526,00 per maand (34,5%)

15 jaar: €    457,40 per maand (30%)

Minimumuurloon

Bruto minimumloon per uur voor een werknemer van 23 jaar en ouder bij een fulltime dienstverband van resp. 36, 38 of 40 uur per week bedraagt per 1 januari 2016:

36-urige werkweek: € 9,78

38-urige werkweek: € 9,26

40-urige werkweek: € 8,80

Striktere regels

Volgens de regels van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) gelden voor werkgevers striktere regels rond het minimumloon:

  • Werkgevers betalen volledig minimumloon: elke constructie waarbij werkgevers minder dan het hele minimumloon betalen is verboden. Bijvoorbeeld wanneer een werkgever ten onrechte maaltijdkosten of verzekeringspremies inhoudt op het loon.
  • Duidelijke loonstrook: werkgevers moeten zorgen dat de loonstrookjes begrijpelijk zijn voor het personeel. Zij moeten alle bedragen op de loonstrook duidelijk toelichten. De Inspectie SZW kan werkgevers een boete geven als de loonstrook niet klopt.
  • Minimumloon via bank betalen: werkgevers mogen het minimumloon niet meer contant betalen. De verplichte girale betaling levert een bankafschrift op dat geldt als een ‘objectief en transparant document’. Als een werknemer geen bankrekening heeft, zijn bankgegevens niet wil doorgeven of het loon wil laten overmaken naar een rekening die niet op zijn naam staat, dan kan de werkgever het loon niet op een legale manier uitbetalen. Wat een werknemer meer dan het minimumloon verdient, mag wel contant betaald worden.

Minister Asscher heeft eerder dit jaar aangegeven de regels van het minimumloon te willen aanpassen. Die wens leeft ook in de Tweede Kamer: daar wil een meerderheid een ‘substantieel’ hoger minimumjeugdloon. Het Kabinet werkt aan een voorstel voor wijziging van de WML.

Een overzicht van de nieuwe bedragen van het minimumloon en het minimumjeugdloon staat in de nieuwe regeling, gepubliceerd in de Staatscourant.

Lees ook:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer