NBBU wil verder uitstel Wet DBA

0

De Wet deregulering arbeidsrelaties (DBA) is nog niet definitief. De NBBU roept staatssecretaris Wiebes (Financiën) op om de wet uit te stellen totdat er meer duidelijkheid is over de positie van zzp’ers.

Vorig jaar juli ging De Tweede Kamer al akkoord met de wet die 1 januari zou ingaan. Alleen de SP stemde toen tegen. Echter, in de Eerste Kamer toonden ook CDA en D66 zich kritisch. Hierdoor is invoering van de wet al drie maanden vooruitgeschoven, naar 1 april. Maar ook die datum lijkt nu niet haalbaar. De behandeling van het wetsvoorstel zou namelijk vandaag, 19 januari, in de Eerste Kamer plaatsvinden, maar dat is uitgesteld naar 26 januari 2016. Inmiddels heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën wel de schriftelijke vragen van de Eerste Kamer over de Wet DBA beantwoord.

Bemiddelaar loopt risico
Een groeiend aantal organisaties maakt zich behoorlijke zorgen over de nieuwe wet. Bedrijven zijn bang dat zij jaren achteraf alsnog loonheffing moeten betalen voor zzp’ers die ze inhuurden. Het FD meldde onlangs dat een groeiende groep bedrijven een directe relatie met zzp’ers hierdoor niet langer aandurft en bezig is om de risico’s af te wentelen op arbeidsbemiddelaars zoals payrollbedrijven.

De Algemene Bond van Uitzendorganisaties (ABU) en belangenorganisatie ZZP Nederland zien ook dat ook bedrijven zoeken naar mogelijkheden om geen rechtstreekse overeenkomsten aan te gaan met zzp’ers. Belangenorganisaties en fiscaal deskundigen waarschuwen echter dat zelfstandig ondernemerschap al snel ter discussie staat als opdrachtgevers en opdrachtnemers geen rechtstreekse overeenkomst aangaan. De bemiddelaar loopt dan het risico als werkgever te worden aangemerkt.

Onrust arbeidsmarkt
Ook stelt de NBBU dat met de invoering van de Wet DBA onrust zal ontstaan op de arbeidsmarkt. ‘Wij voorzien onzekere situaties voor opdrachtgevers, intermediairs en zzp’ers’, zegt NBBU-directeur Marco Bastian. Het gevolg zal zijn minder opdrachten voor zzp’ers. Wiebes zegt echter vandaag in het FD dat hij het ‘niet aannemelijk’ acht dat zzp’ers geen contracten meer zouden krijgen bij hun opdrachtgevers door de Wet DBA. 

Duidelijkheid vooraf of achteraf?
Volgens NBBU krijgen zzp’er en opdrachtgever bij de Wet DBA pas duidelijkheid achteraf. De modelovereenkomst wordt weliswaar door de Belastingdienst van tevoren goedgekeurd, maar als in de praktijk feitelijk hiervan wordt afgeweken, lopen zzp’er en/of de opdrachtgever alsnog een hoog risico op naheffingen.
Eind vorig jaar toonden overigens zowel de ABU als de NBBU zich tevreden dat het tussenkomstmodel ook onder de Wet DBA zou blijven bestaan. ‘Deze biedt zekerheid vooraf aan opdrachtgever, zzp’er en intermediair’, zei NBBU-directeur Marco Bastian destijds. Daar zit echter wel een conditie aan, namelijk dat de feitelijke situatie niet afwijkt van de schriftelijke overeenkomst. Anders biedt het werken met een modelovereenkomst tussenkomst ook geen garantie op vrijwaring van loonheffing.NBBU: stel Wet DBA uit


Bastian roept Wiebes op de verdere behandeling van de Wet DBA uit te stellen totdat er meer duidelijkheid is over de positie van zzp’ers. Want ondanks dat het rapport interdepartementale onderzoek Zelfstandigen zonder personeel al is uitgebracht, bestaat er volgens de NBBU nog steeds geen helderheid over het begrip zzp en een definiëring van een schijnconstructie. Bastian vindt dat de politiek eerst hierin duidelijkheid moet verschaffen ‘alvorens opdrachtgevers de vrijwaring te ontnemen die de VAR biedt en te confronteren met een onzekere situatie door beoordeling achteraf’.

Wiebes verwerpt kritiek
In het Financieele Dagblad van vandaag stelt Wiebes echter dat het alternatief voor het ‘VAR-beschikkingencircus’ mede afkomstig is van de belangenorganisaties zelf en ‘samen met hen is uitgewerkt tot een werkbaar stelsel.’ Volgens Wiebes zorgt de nieuwe wet DBA voor ‘een gezamenlijke  verantwoordelijkheid van opdrachtgever en –nemer waardoor effectieve handhaving door de Belastingdienst mogelijk wordt’.

Wiebes houdt dus vooralsnog hardnekkig vast aan zijn visie. Het is nu aan de Eerste Kamer of het wetsvoorstel wordt aangenomen, afgewezen of uitgesteld.

Bronnen: Financieele Dagblad/NBBU/rijksoverheid/penoactueel/salarisnet

Lees ook:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer