Vraag naar recruiters blijft stijgen

0

In het vierde kwartaal van 2015 is de vraag naar recruiters opnieuw sterk gestegen, met 43 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2014.

Dit blijkt uit analyses van Intelligence Group op Jobfeed.nl in opdracht van de Hogeschool voor Recruitment.

In totaal stonden er in het vierde kwartaal 1.497 vacatures voor recruiters open. Ook de vraag naar loopbaanadviseurs en managers learning & development nam sterk toe ten opzichte van eerdere kwartalen. Daarentegen is binnen het hele segment P&O en HRM voor het eerst in twee jaar een daling te zien van het aantal vacatures, kwartaal op kwartaal gemeten.

Meer operationele recruiters, minder recruitment managers
Het groeitempo in de vraag naar recruiters blijft in het vierde kwartaal van 2015 nog steeds sterk, met een groeipercentage van 43% ten opzichte van dezelfde periode in 2014. Ten opzichte van de 97% groei in het derde kwartaal van 2015 is er duidelijk sprake van een groeivertraging. Wanneer wordt ingezoomd binnen het totale cluster van arbeidsbemiddeling, zien we dat de vraag naar operationele recuiters, sourcers en adviseurs werving & selectie stijgt. Tegelijkertijd is de vraag naar recruitment managers en managers van uitzendbureaus afgenomen. Dit komt onder andere doordat bestaande recruitmentteams uitbreiden en te maken hebben met hogere mobiliteit onder eigen recruiters waardoor ze moeten blijven werven. Tegelijkertijd zien we dat werkgevers die nieuw op te zetten recruitmentafdelingen en recruitmentteams in de planning hebben, dit hebben uitgesteld.

Specifieke krapte arbeidsmarkt
‘De krapte op de arbeidsmarkt is niet breed, maar veel meer specifiek zoals in IT, Tech, Bèta, data-analyse en bepaalde delen van finance. In die deelgebieden neemt de vraag naar recruiters nog steeds toe en daarmee ook de behoefte van vakbekwame recruiters. Wanneer de werkloosheid verder zal dalen, zullen meer werkgevers de behoefte hebben om recruitmentafdelingen op te zetten of hun gehele recruitment uit te besteden. Als dat gebeurt is dat een goed teken voor de economie’, aldus Ellen van Hierden, oprichter Hogeschool voor Recruitment.

Trendbreuk vacaturegroei HR en P&O’ers
Binnen het totale HR en P&O segment is er volgens de Intelligence Group een trendbreuk. Na acht kwartalen van groei in vacatures, is er in het vierde kwartaal sprake van een daling (-6%) ten opzichte van het derde kwartaal 2015. Als het vierde kwartaal wordt vergeleken met het vierde kwartaal van 2014 is er binnen het P&O en HR segment wel nog steeds sprake van een groei van 26%.

Verder valt binnen het P&O segment op dat er ten opzichte van eerdere kwartalen een aantrekkende vraag is naar managers Learning & Development en loopbaanadviseurs. Wanneer deze ontwikkeling doorzet in 2016 impliceert dat dat werkgevers meer gaan investeren in employability.

Bron: Hogeschool voor Recruitment/ Intelligence Group

Lees ook:

Over Auteur

redactieflexmarkt

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer