Ontbindende voorwaarde in tewerkstellingsvergunning

0

De geldigheid van een ontbindende voorwaarde waarbij
de werkgever invloed heeft op het al dan niet in werking treden
daarvan.

Een werkneemster van buitenlandse afkomst is voor twee jaar aangesteld bij een zorginstelling. De arbeidsovereenkomst is vervolgens met één jaar verlengd en tijdens dat jaar omgezet in een dienstverband voor onbepaalde tijd. Daarbij is in de arbeidsovereenkomst een ontbindende voorwaarde opgenomen. Indien de tewerkstellingsvergunning en/of verblijfsvergunning niet zouden worden verlengd, zou de arbeidsovereenkomst zijn beëindigd. De werkgever heeft nog voor de datum waarop de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangeboden, de verlenging van de tewerkstellingsvergunning verzocht. Die is afgewezen. De verblijfsvergunning is wel afgegeven. De werkgever heeft de werkneemster geïnformeerd over de beëindiging van het dienstverband. De werkneemster stelde daarop een loonvordering in.
 
De beslissing
De rechter onderzoekt of de ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig is. Dat is het geval als noch de werknemer noch de werkgever invloed heeft op het intreden van de ontbindende voorwaarden. In de onderhavige kwestie is deze voorwaarde gekoppeld aan de tewerkstellingsvergunning. Het al dan niet verkrijgen van een tewerkstellingsvergunning komt voor rekening van de werkgever. Deze dient de vergunning aan te vragen en dient daarbij aannemelijk te maken dat aan vier voorwaarden is voldaan. De werkgever heeft invloed op drie van de vier voorwaarden, namelijk de aan- of afwezigheid van prioriteit genietend aanbod, de vacaturemelding en de inspanningsverplichting ten aanzien van prioriteit genietend aanbod. De werkgever heeft verzuimd tevoren te onderzoeken of aan deze voorwaarden zou kunnen worden voldaan. Toen de vergunning werd afgewezen heeft de werkgever bovendien verzuimd gebruik te maken van de gegeven mogelijkheid om alsnog aannemelijk te maken dat aan de drie voorwaarden kon worden voldaan. Gelet op deze invloed is de ontbindende voorwaarde niet geldig. De loonvordering wordt toegewezen, ondanks het feit dat de werkgever de werkneemster niet mag laten werken.
 
Kantonrechter Amsterdam 26 januari 2005, Jurisprudentie Arbeidsrecht 2005, nr. 70
 
Commentaar
De werkgever is verantwoordelijk voor het aanvragen van de tewerkstellingsvergunning en had er verstandig aan gedaan te onderzoeken of deze zou worden afgegeven voordat er een contract voor onbepaalde tijd werd aangeboden. De werkgever wordt nu geconfronteerd met een loonbetaling waar geen arbeid tegenover mag staan.
 
Bron: mr J.M. Caro, Advocatenkantoor Werk & Wet
 
 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer