Toegezegde arbeidsovereenkomst niet nagekomen

0

Een tijdelijke overeenkomst wordt, in strijd met
gemaakte afspraken, niet omgezet in een vast contract.

Een werkneemster is als ambtenaar tijdelijk aangesteld. Bij het einde van deze aanstelling volgt opnieuw een tijdelijk dienstverband. Inmiddels is er door privatisering geen sprake meer van ambtenaarschap. De werknemer sluit een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor drie jaren, waarin is bepaald dat de overeenkomst, afhankelijk van het functioneren, kan worden omgezet in een vast contract. Het functioneren van de werkneemster wordt als goed beoordeeld. Zij heeft echter geen vast dienstverband aangeboden gekregen. Andere collega’s hebben deze vaste aanstelling wel gekregen. De werkneemster en een collega van haar waren in deze periode zwanger en menen dat dit de reden is voor het niet nakomen van de toezegging.
 
De beslissing
De kantonrechter is van mening dat de toezegging niet is nagekomen. Daarmee heeft de werkgever niet als goed werkgever gehandeld. Bovendien heeft de werkgever zich in de ogen van de kantonrechter schuldig gemaakt aan overtreding van het verbod op ongelijke behandeling van mannen en vrouwen. De loonvordering van de werkneemster wordt daarom toegewezen, waarbij wordt overwogen dat de periode van ambtenaarschap, voorafgaand aan de arbeidsovereenkomst van drie jaren, meetelt en er daarom sprake was van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
 

Kantonrechter Den Haag 20 juli 2005, Jurisprudentie Arbeidsrecht 2005, nummer 211
 
Commentaar
Door het opnemen van een toezegging omtrent een omzetting van een tijdelijk in een vast contract in de tekst van de arbeidsovereenkomst legt de werkgever zich behoorlijk vast. Indien de omstandigheden zich voordoen, zoals beschreven, zal de werkgever de toezegging moeten nakomen.
 
Bron: mr J.M. Caro, Werk & Wet

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer