Werkgever staat zonder eenzijdig wijzigingsbeding toch functiewijziging toe

0

Leidinggevende functie wordt afgenomen met behoud van salaris

Een werknemer is al ruim 20 jaar in dienst van een werkgever. Gedurende deze periode heeft hij naar tevredenheid gewerkt als eerste technicus. De werknemer wordt gepromoveerd naar de functie van supervisor, waarin hij leiding geeft aan zes technici. De werkgever is niet tevreden over het functioneren van de werknemer in de leidinggevende functie en besluit, na een uitgebreid begeleidingstraject, de werknemer in zijn oude functie terug te plaatsen met behoud van het hogere salaris. De werknemer vordert tewerkstelling als supervisor, stellende dat de demotie niet is toegestaan omdat er in zijn arbeidsovereenkomst geen eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen.
 
De beslissing
De Kantonrechter constateert dat de werkgever weliswaar geen eenzijdige wijzigingsbevoegdheid heeft bedongen, maar dat het beginsel van goed werknemerschap meebrengt dat een werknemer op redelijke voorstellen van de werkgever dient in te gaan, daar waar deze verband houden met gewijzigde omstandigheden op het werk.
De werkgever heeft de vrijheid de organisatie en de werkzaamheden naar eigen inzicht in te richten, uiteraard binnen de grenzen van het goed werkgeverschap, binnen de kaders van redelijkheid en billijkheid. Dit brengt een redelijke vrijheid mee bij de beoordeling van de bekwaamheden van de werknemers. Volgens de kantonrechter heeft de werkgever zeer redelijk gehandeld, waarbij de werknemer intensief is begeleid bij zijn functioneren. Bovendien heeft de werkgever zich redelijk opgesteld en heeft de werknemer zijn hogere salaris mogen behouden na terugplaatsing in de oude functie.
Kantonrechter Rotterdam 17 februari 2005, Jurisprudentie Arbeidsrecht 2005, nummer 91
 
Commentaar
Ook als de werkgever wel een eenzijdige wijzigingsmogelijkheid had bedongen in de arbeidsovereenkomst had hij zich als goed werkgever dienen te begeven binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid. Mits de demotie voldoende zorgvuldig plaatsvindt en de omstandigheden redelijk zijn zal de werknemer dat moeten accepteren.
 
 
Bron: mr J.M. Caro, Advocatenkantoor Werk & Wet

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer