Toeslag voor nieuwe werknemers afgeschaft

0

Oudere werknemers behouden rechten zonder afbouwregeling

Door een werkgever zijn tot 1990 aan de werknemers diverse toeslagen uitbetaald. Sinds 1990 zijn deze toeslagen vervangen door één vaste toeslag. Sinds 1993 heeft de werkgever een nieuw beleid omtrent de toeslagen ingevoerd. Voor nieuwe medewerkers geldt voortaan uitsluitend de loonberekening volgens de cao. Zij ontvangen geen toeslag. De groep werknemers die geen toeslag ontvangen, hebben de rechter verzocht hun een recht op toeslag toe te kennen. De kantonrechter heeft deze vordering afgewezen. In hoger beroep is deze kwestie aan het gerechtshof voorgelegd.

De beslissing

Het gerechtshof heeft overwogen dat het de werkgever vrij staat om met nieuw personeel arbeidsovereenkomsten aan te gaan en arbeidsvoorwaarden met hen af te spreken overeenkomstig de geldende cao. De werkgever is bij het nieuwe personeel niet gehouden aan eerdere toezeggingen en verworven rechten. Het feit dat werknemers die dezelfde functie uitoefenen een lagere vergoeding ontvangen dan die van de werknemers met de toeslag is niet in strijd met de wet. Er is een objectieve rechtvaardigingsgrond voor de verschillen in beloning die in het verloop van de tijd zijn ontstaan. Er is een wettelijke bepaling die de werkgever verplicht om zijn werknemers voor hetzelfde werk op gelijke wijze te belonen, waarbij geen onderscheid gemaakt mag worden op grond van arbeidsduur, ras, geslacht, geloofsovertuiging of seksuele geaardheid. Dat de lonen van nieuwe werknemers anders zijn dan die van werknemers met een langer dienstverband is daarmee niet in strijd.

Gerechtshof Den Haag, 4 februari 2005, Jurisprudentie Arbeidsrecht 2005, nr. 113.

Commentaar

De werkgever is niet verplicht de arbeidsvoorwaarden van de oudere werknemers aan te passen op het moment dat hij besluit bepaalde cao-overstijgende toeslagen te laten vervallen, zolang de nieuwe werknemers conform de geldende cao worden uitbetaald.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer