Tag: fiscaal

Werkgeverschap
CBS: loonkosten gestegen met 0,6 procent

De loonkosten per gewerkt uur van werknemers zijn met 0,6 procent gestegen in 2015. Dit is de kleinste stijging sinds 1996. In enkele bedrijfstakken zijn de loonkosten zelfs gedaald. De loonkostenstijging bleef vorig jaar vooral beperkt door lagere werkgeverspremies voor pensioen.

Werkgeverschap
Werkkostenregeling: de gevolgen voor werkgevers

Met ingang van 1 januari 2015 is de werkkostenregeling van toepassing. Alle werkgevers, dus ook uitzendondernemers, moeten aan de slag moeten met de nieuwe regeling, ook zij die al waren overgestapt. Accountantsorganisatie BDO houdt de ‘vereenvoudigde’ regeling tegen het licht.

Werkgeverschap
ABU pleit voor korting op uniform loonbegrip

De ABU roept de Tweede Kamer op werkgevers die werknemers hebben met lage lonen, niet langer te benadelen met relatief hoge loonkosten. De ABU stelt een korting voor in het kader van de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL).

Werkgeverschap
Belastingvermindering ondernemers

Ondernemers moeten btw betalen over de omzet die zij behalen. Als een ondernemer per jaar minder dan 1883 euro aan btw moet betalen, kan hij in aanmerking komen voor belastingvermindering.

Ondernemen
Auto zowel zakelijk als privé gebruiken

Het kan zijn dat je als ondernemer maar één auto tot je beschikking hebt. Deze auto gebruik je wellicht voor zowel zakelijke als privédoeleinden. Dit kan gevolgen hebben voor de winstberekening van de onderneming en voor de btw.