Nieuw belastingstelsel: hogere lasten ondernemers

0

In plaats van vier moeten er twee belastingschijven komen, waarbij de grens komt te liggen op 62.500 euro en de belasting in beide schijven lager is. Ondernemers worden zwaarder belast. VNO-NCW en ZZP-Nederland klagen steen en been.

Dat blijkt uit het eindrapport van de Commissie Van Dijkhuizen, die onderzocht op welke wijze het belastingstelsel beter en eenvoudiger kan worden ingericht. De plannen leveren volgens het CPB op termijn ruim 140.000 nieuwe banen op.

Lange eerste schijf
Door de wijziging valt 93 procent van de belastingplichtigen in de eerste, lange schijf, waar 37 procent belasting over wordt betaald. Over de tweede schijf moet dan 49 procent belasting worden betaald. Om deze lagere tarieven betaalbaar te maken wordt een flink aantal aftrekposten aangepast of afgeschaft. De aftrekbaarheid van hypotheekrente wordt verder verminderd, ook voor bestaande gevallen.

Zorg- en huurtoeslag
De zorg- en huurtoeslag en het kindgebonden budget moeten worden samengevoegd. Zorgtoeslag moet niet meer aan een persoon, maar aan de zorgverzekeraars worden uitgekeerd, vindt de commissie. De gemiddelde inkomenseffecten van dit scenario zouden ‘beperkt’ zijn.

Spaarrente
De commissie adviseert verder lagere belasting op inkomsten uit met name spaargeld. Het nu door de fiscus voor vast aangenomen rendement op dit soort opbrengsten is 4 procent. Dat wijkt teveel af van wat burgers werkelijk aan inkomsten over hun vermogen weten binnen te halen, aldus de commissie. Ze stelt vooraan om het rendement vast te stellen op basis van de totale spaarrente van de afgelopen 5 jaar. Dat zou dan 2,4 procent zijn voor 2014.

De DGA
Volgens Van Dijkhuizen moet het gebruikelijk loon dat de DGA zelf vast mag stellen meer in lijn worden gebracht met dat van een vergelijkbare werknemer in box 1. Daar mag 30% op gekort worden, maar in het nieuwe voorstel wordt dat beperkt tot 10%. Dat levert de overheid een besparing van een miljard euro op.

Verder adviseert de commissie een forfaitair rendement in box 2 van 2,4% in te voeren over het vermogen, net als in box 3. Daardoor wordt de belasting voor deze groep volgens de commissie naar voren gehaald, maar niet verhoogd. Het tarief van box 2, na afdracht vennootschapsbelasting, zou kunnen worden verlaagd van 25 naar 22%.

De dga wordt op deze manier, met inachtneming van de vennootschapsbelasting, volgens de commissie ongeveer gelijk belast met zelfstandigen die niet in box 2 vallen. In het Financieele Dagblad zegt Van Dijkhuizen dat de dga’s niet worden gedupeerd. ‘Ze hadden tien jaar lang een voordeel waar je wel vraagtekens bij kunt zetten’, zegt hij in het blad.

VNO-NCW: ‘Levensgevaarlijk’
Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat de DGA’s hard worden geraakt. ‘Hun bedrijven, die vele honderdduizenden mensen werk geven, vormen de ruggengraat van het Nederlandse bedrijfsleven en kenmerken zich door continuïteit. De plannen van Van Dijkhuizen beperken juist hun mogelijkheden om uit hun winst te investeren en te groeien. Ook hun inkomen wordt door de voorstellen zwaar beknot. Het ontmoedigen van ondernemerschap is een levensgevaarlijke weg voor de Nederlandse economie’, zeggen de belangenclubs.

‘Kaalslag onder zzp’ers’
Het belastingplan betekent een kaalslag onder de zzp’ers met een laag inkomen en een run op de bijstand. Dat zegt de Stichting ZZP Nederland dinsdag in een reactie op het rapport. Volgens de commissie kan de zelfstandigenaftrek worden geschrapt. ‘Maar hierdoor moeten zelfstandigen een extra belasting gaan betalen van circa 2700 euro. Voor pas gestarte zelfstandigen is de klap nog groter: zij zullen bijna 3500 euro moeten inleveren door het schrappen van de startersaftrek’, zegt de belangenclub.
Zelfstandigen met een laag inkomen zullen volgens ZZP Nederland al snel het hoofd niet meer boven water kunnen houden. ‘Zij worden linea recta verwezen naar de bijstand’, stelt de organisatie.


Eindrapport Commissie van Dijkhuizen

ANP, Rijksoverheid

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer