ABU pleit voor korting op uniform loonbegrip

0

De ABU roept de Tweede Kamer op werkgevers die werknemers hebben met lage lonen, niet langer te benadelen met relatief hoge loonkosten. De ABU stelt een korting voor in het kader van de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL).

De ABU roept de Tweede Kamer op werkgevers die werknemers hebben met lage lonen, niet langer te benadelen met relatief hoge loonkosten. De ABU stelt een korting voor in het kader van de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL).

‘Bij het ontwerp van de wet hebben wij al gewaarschuwd voor onevenredig hoge kosten. Het jaagt werk weg. Ik reken nu op de Kamer’, zegt ABU-directeur Aart van der Gaag. Woensdag evalueert de kamer over de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL), die op 1 januari 2013 werd ingevoerd.

Sinds de toepassing van de WUL is er één heffingsgrondslag voor alle loonheffingen. Om het uniforme loonbegrip mogelijk te maken, is per 2013 een flink aantal aanpassingen in de wet- en regelgeving op het gebied van loonheffingen gemaakt. Onder andere is de awf-franchise (een bedrag waarover geen premie hoeft te worden betaald) afgeschaft. Vooral bij ondernemingen met veel lage lonen zijn hierdoor de loonkosten volgens de ABU flink gestegen.

Onderkant
Van der Gaag vindt dat een loonkostenstijging voor werkgevers aan de onderkant van de arbeidsmarkt nu niet verantwoord is. ‘Het is juist nu zaak om werkzoekenden weer snel aan het werk te helpen en te houden. Juist in de uitzendsector vinden veel laagopgeleiden met lage lonen veel werk. Dat moet niet onaantrekkelijk gemaakt worden door hoge loonkosten’, aldus Van der Gaag.

Korting
De ABU stelt voor een compensatiemaatregel op de loonkostenstijging voor ondernemingen met lage lonen in te voeren. Deze compensatie zou in de vorm van een WUL-korting zijn beslag kunnen krijgen.

 

Bron: ABU

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer